Het steeds drukker wordende verkeer is een belangrijk punt van zorg in Werkhoven.
Het steeds drukker wordende verkeer is een belangrijk punt van zorg in Werkhoven. Leefbaar en Veilig Werkhoven

Leefbaar en Veilig Werkhoven wil doorgaand landbouwverkeer uit het dorp

15 september 2022 om 17:39 Verkeer en vervoer

WERKHOVEN De initiatiefgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven heeft een brief gestuurd aan Provinciale Staten, waarin zij pleiten voor een maximale snelheid van 60 km/u voor het traject op de provinciale weg N229 tussen Werkhoven en Cothen. Daarmee kunnen tractoren (met een maximale snelheid van 40 km/u) makkelijker en zonder files te veroorzaken gebruik maken van de N229, in plaats van de route dwars door Werkhoven.

door Frits Beijnink

Op het deel tussen Werkhoven en Cothen ligt grotendeels geen parallelweg. Samen met de daar geldende snelheid van 80 km/u heeft dat tot gevolg dat doorgaand landbouwverkeer de route door het dorp kiest. Dat leidt voor zowel bestuurders als bewoners vaak tot spannende situaties.

ELKE 7 MINUTEN EEN TREKKER De initiatiefgroep heeft verkeersmetingen uitgevoerd met een zogeheten Telraam. Dit is een combinatie van camera en eenvoudige computer, die iedereen voor een betrekkelijk gering bedrag achter zijn raam kan plaatsen. In Werkhoven zijn daarmee op 28 juni 2020 op één kruispunt 142 landbouwvoertuigen geteld: elke 7 minuten passeert er een trekker, veelal met een oplegger en vaak breed en zwaar (meer dan 30 ton).

ONAANVAARDBAAR RISICO De initiatiefgroep schrijft: „De huizen in Werkhoven liggen grotendeels (met name op de Herenstraat) vrij dicht op de weg. De veiligheid van medeweggebruikers is in het geding. Fietsers, waaronder schoolgaande kinderen zijn kwetsbaar en moeten dikwijls plots uitwijken en op de stoep fietsen. Tractoren blokkeren de doorgang van auto’s, eveneens naast de schoolgaande kinderen of wielrenners. Het zijn dagelijks onaanvaardbare risico’s, op een weg die zelfs deels is aangemerkt als woonerfovergang met een maximum snelheid van 15 km per uur. Het is niet wachten óf het misgaat, maar wannéér. En de leefbaarheid staat onder druk: trillingen, geluid en uitstoot van fijnstof.”

N229 HELEMAAL NAAR 60 KM/U? De initiatiefgroep beschrijft hoe de N229 tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede een bonte aaneenschakeling is van weggedeeltes waar de ene keer 60 km/u en de andere keer 80 km/u mag worden gereden. Zij pleiten voor één snelheidslimiet voor het hele traject: minder verwarring bij de weggebruiker, een meer gelijkmatige doorstroom van het verkeer, en de mogelijkheid voor trekkers om op de N229 (met 40 km/u) te rijden. Als dat niet voor het hele traject kan, willen zij in ieder geval een limiet van 60 km/u voor het traject tussen de kruising met het Oostromsedijkje en de kruising met de Leemkolkweg/De Zuwe. Voor lokaal agrarisch verkeer kan de gemeente ontheffing verlenen om wel door Werkhoven te mogen rijden.

UPDATE 18 SEPTEMBER: REACTIE INITIATIEFGROEP Na publicatie van bovenstaand artikel - gebaseerd op de brief van de initiatiefgroep bij de ingekomen stukken van aankomende raadsvergadering - heeft Leefbaar en Veilig Werkhoven naar Bunniks Nieuws aangegeven dat zij het spijtig vinden als het artikel onrust veroorzaakt. Zij schrijven: „Werkhoven is van oorsprong een agrarisch dorp. Deze historie en het agrarische karakter hebben een specifieke betekenis voor Werkhoven. Agrarische ondernemers hebben zelf ook dagelijks te maken met de huidige, niet zelfverkozen verkeerssituatie. Ons doel is juist om samen met bewoners, ondernemers, instanties en verenigingen de richting te bepalen waarin Werkhoven zich kan ontwikkelen: hoe willen wij wonen, leven en werken in 2040? Wij willen samen met alle Werkhovenaren, dus ook met de agrarische ondernemers, tot een integrale oplossing komen voor onder andere alle verkeersstromen in en om Werkhoven. Wij gaan op korte termijn een inloopbijeenkomst organiseren voor Werkhoven.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie