Locatie Vlowijker zonneweide, gezien vanaf de Achterdijk. In de verte het Oostromsdijkje.
Locatie Vlowijker zonneweide, gezien vanaf de Achterdijk. In de verte het Oostromsdijkje. Frits Beijnink

Gedoe over de aansluiting van de Vlowijker zonneweide

Politiek

ODIJK Twee jaar geleden heeft de gemeente een vergunning verleend voor de Vlowijker zonneweide. De aansluiting op het net valt buiten die vergunning en ligt bij netbeheerder Stedin. In het Open Huis van 23 juni bleek dat de afvoerkabel door akkers is gepland waarvan de eigenaren straks aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan de kabel, inclusief alle vervolgschade.

door Frits Beijnink

SCHADE VOOR GRONDEIGENAAR Er waren twee insprekers, namens de betrokken boeren. Zij gaven aan dat bij akkerbouw nu eenmaal in de grond ‘geroerd’ wordt en dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Juristen van allerlei partijen (gemeente, Stedin, verzekeraars) hebben zich over de zaak gebogen: inderdaad ligt de aansprakelijkheid bij de grondeigenaren en is de schade bovendien niet verzekerbaar. Onderbreking van de stroomproductie in een zonnige zomerweek kan meerdere procenten van de jaaropbrengst van een veld vormen en dus leiden tot een enorme schadepost. 

INGEWIKKELD Wethouder Hilde de Groot (P21) maakte duidelijk dat de aanleg van een afvoerkabel wettelijk geen onderdeel vormt van een vergunningsaanvraag voor een zonneveld én dat de al verleende vergunning onherroepelijk is. De grondeigenaren kunnen nog wel weigeren dat Stedin de kabel door hun grond legt. Stedin kan vervolgens met een beroep op de wet die aanleg toch afdwingen, waartegen de eigenaren dan weer in beroep kunnen gaan. De hoop is nu gevestigd op andere partijen die misschien wel bereid zijn de kabel door hun terrein te laten lopen. Dat zal leiden tot een langere route en dus hogere kosten, die initiatiefnemer BHM Solar en Stedin liever vermijden - ten koste van de insprekers, zoals die duidelijk betoogden.

1,65 METER GEEN PROBLEEM BHM Solar heeft op verzoek van omwonenden een wijziging op de eerder verleende vergunning ingediend. Het veld wordt dan één hectare kleiner en de hoogte wordt aangepast van 1,50 meter naar 1,65 meter. Hier sprak de raad niet over, wat opmerkelijk is omdat het CDA en de toenmalige Liberalen eerder de aanvraag voor een ander veld, langs de A12, afwezen vanwege een hoogte van 1,70 meter. Het ‘richtsnoer’ in dit landelijk gebied is een hoogte van 1,50 meter, waarbij ‘maatwerk per locatie mogelijk is’. Voor het veld langs de A12 bestempelden beide partijen die anderhalve meter tot een harde grens, maar nu is dit voor hen kennelijk geen punt meer.

advertentie
advertentie