Locatie zonneveld gezien vanaf parallelweg A12; uiterst links het pompstation van Vitens
Locatie zonneveld gezien vanaf parallelweg A12; uiterst links het pompstation van Vitens Frits Beijnink

Raad stelt besluit zonneveld A12 uit

Politiek

ODIJK In de raad van 3 februari stond het besluit op de agenda voor een vergunning voor het zonneveld langs de A12. De Liberalen, CDA en Bunniks Belang kozen voor uitstel van het besluit tot de raad van 10 maart. In die tijd moeten de initiatiefnemers tot overeenstemming komen met de eigenares van de boomgaard, die schade vreest van insecten en vogels.

door Frits Beijnink

In het Open Huis van 20 januari stelden meerdere partijen vragen over de hoogte van het zonneveld, tot 1,7 meter in plaats van de norm van 1,5 meter, en over de keuze voor deze locatie. Het college had van te voren deze vragen schriftelijk beantwoord.

VERTROUWEN ONDERMIJND Frans Pouw (De Liberalen) opende het debat en trok meteen fel van leer, met de stelling dat het college met de gevolgde wijze van besluitvorming het vertrouwen in de politiek ondermijnde. Hij verweet het college dat de raad niet goed was geïnformeerd over een alternatieve locatie bij de Raaphof, sprak van het verlies van goede landbouwgrond en vroeg hoe dit allemaal kon, vlakbij een Unescogebied en een waterwingebied. De manier waarop vorm was gegeven aan participatie door omwonenden vond hij ook niet in orde, gelet op de ontevredenheid van de insprekers in het Open Huis. Wethouder Ali Dekker - van zijn eigen partij - maakte duidelijk dat de raad wel degelijk was geïnformeerd over de locatie bij de Raaphof en het waarom van de keuze voor deze locatie bij de A12. Zij lichtte toe dat ‘verlies van goede landbouwgrond’ geen criterium is en wees verder op de uitgebreide onderzoeksrapporten die gaan over de risico’s voor het Unescogebied en het waterwingebied. Pouw deelde nog een sneer uit naar P21, waarvan een bestuurslid tevens coördinator is van de Energie Coöperatie Bunnik is (een van de initiatiefnemers) en sprak later in de vergadering over ‘Italiaanse toestanden’, zonder dat te willen toelichten. Op verzoek van burgemeester Ruud van Bennekom zette hij zijn woorden om in ‘bedenkelijke toestanden’. Ook maakte de burgemeester duidelijk dat nevenfuncties van bestuursleden van partijen, in tegenstelling tot die van raadsleden, geen onderwerp van gesprek zijn.

20 CENTIMETER Leny Visser (CDA) was ook kritisch. Zij vond het toestaan van een hoogte van 1,7 in plaats van 1,5 meter tot willekeur leiden en vond de argumentatie van de wethouder niet consequent: wel de mogelijke ontwikkelingen bij de Raaphof (‘Bunnik-Zuid’) meewegen, maar niet de eventuele uitbreiding van de aansluiting Limesbaan/A12, waar een deel van het zonneveld in de weg kan zitten. Zij meldde dat de omwonenden zich onder druk gezet voelden door de initiatiefnemers, die op aansporing van de wethouder weer met hen in gesprek waren gegaan. Het werd daarna vooral een gesteggel over 20 centimeter hoogteverschil. Ralph Hallo (Bunniks Belang) interpreteerde de beleidsregels anders en las daarin een toegestane hoogte van 3 meter. Wethouder Dekker gaf aan dat het hanteren van een marge van 10 procent bij ‘ruimtelijke ordening’ normaal is, wat Pouw weer de uitspraak ontlokte dat 1,5 meter plus 10 procent geen 1,7 maar 1,65 meter is.

POSITIEF Uiteindelijk waren Bunniks Belang en CDA - nog wat voorzichtig - wel positief over het zonneveld maar wilden meer tijd gunnen aan de initiatiefnemers en de eigenares van de boomgaard, om overeenstemming te bereiken over aanpassingen aan de bosschages langs het veld. Zij prezen overigens de bereidheid van de initiatiefnemers om, ook tijdens de eerdere participatie, hun plannen aan te passen aan de wensen van omwonenden. Koen van Gulik (P21) wees op het uitgebreide participatieverslag en vond dat die participatie ‘volgens het boekje’ was verlopen. Hij benadrukte dat het veld binnen alle kaders past en dat de aanvullende begroeiing goed is voor de biodiversiteit. Hij sprak van het ‘ontbreken van politieke wil’ als niet zou worden besloten voor dit veld. Het besluit moet nu vallen in de raad van 10 maart.

UPDATE 14 februari Rectificatie

De redactie van Bunniks Nieuws beschouwt het woord ‘ondermijning’ in het artikel ‘Raad stelt keuze zonneveld A12 uit’ (7 febr) als een ongelukkige keuze. Betere formulering is: ,,Frans Pouw (De Liberalen) opende het debat met de stelling dat het niet goed is gesteld met het vertrouwen in de gemeentelijke politiek.

advertentie
advertentie