Zicht op de Werkhovense molen in het buitengebied van Bunnik
Zicht op de Werkhovense molen in het buitengebied van Bunnik Linda van Lunsven

Omgevingsvisie Bunnik 2040 nadert voltooiing

22 oktober 2021 om 17:48 Politiek

ODIJK In de raadsvergadering van 28 oktober staat de Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie Bunnik op de agenda. Deze notitie is een tussenproduct naar de uiteindelijke Omgevingsvisie, die einde dit jaar klaar moet zijn. 

door Frits Beijnink

Per 1 juli volgend jaar treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet schrijft voor dat elke gemeente een Omgevingsvisie opstelt. Die geeft aan hoe de gemeente haar ambities in 2040 denkt te realiseren, voor de gehele ‘fysieke’ leefomgeving. De visie bestrijkt daarmee een breed terrein: woningbouw en voorzieningen, energie en klimaat, mobiliteit, economie, landbouw, natuur en recreatie. 

VAN OPGAVEN NAAR AMBITIES In een eerdere fase zijn de belangrijkste trends en opgaven binnen al deze thema’s in kaart gebracht en vastgelegd in de Atlas Bunnik 2040. Een denktank van 35 inwoners en ondernemers uit de gemeente heeft hierbij in meerdere interactieve sessies meegedacht. 

In de Hoofdlijnennotitie zijn deze opgaven vervolgens uitgewerkt in ambities en strategische keuzes. De drie kernambities zijn: groei (door nieuwe woningen); ontwikkeling tot regiopoort in de metropool Utrecht; en een herkenbaar en beleefbaar landschap. Als de Hoofdlijnennotitie door de raad wordt vastgesteld zal het college de uiteindelijke Omgevingsvisie kunnen afronden, met daarin de concrete uitwerking inclusief financiële verantwoording. 

BEZWAREN IN DE DENKTANK  De denktank heeft tot nu vier bijeenkomsten (‘ateliers’) gehad. De uitkomsten van de eerste twee ateliers zijn gepubliceerd op de website van de gemeente. De uitkomsten van de laatste twee ateliers, in september en oktober, zijn nog niet gepubliceerd. Twee deelnemers hebben in een ingezonden brief aan de raad te kennen gegeven: ,,In de Denktank van 22 september hebben we onze ernstige bezwaren kenbaar gemaakt tegen proces en inhoud van de Omgevingsvisie. Het voorstel om leden van de Denktank de gelegenheid te geven tijdens de slotbijeenkomst van de Denktank op 12 oktober hun inzichten naar voren te brengen, is door de projectleiding afgewezen. We hebben verantwoordelijk wethouder Heijmerink en de projectleiding per mail op de hoogte gesteld dat wij ons distantiëren van proces en inhoud van de Hoofdlijnennotitie.” De deelnemers schetsen in hun brief alternatieve lange termijn scenario’s voor ruimte en infrastructuur, onder het motto: ‘Bunnik 2040, een uit de hand gelopen verkeersplein of een Parkdorp aan de Kromme Rijn’.

RAADSVERGADERING De raadsvergadering is op 28 oktober vanaf 20 uur live online te volgen via Bunnik.nl. Voor slechts een beperkt aantal mensen ook fysiek in de raadszaal, omdat 1,5 meter afstand houden gehandhaafd blijft.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie