Afbeelding
Pixabay

Raad neemt met enthousiasme zonnelint motie van CDA aan

21 juni 2021 om 10:10 Politiek

ODIJK Het CDA initiatief om langs de A12 tussen Bunnik en Veenendaal een strook met zonnepanelen aan te leggen, viel bij de Bunnikse raadsfracties in goede aarde. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni is met algemene stemmen een motie aangenomen om dit idee nader te verkennen.

door Kuun Jenniskens

Dit zonnelint werd afgelopen weekend gelanceerd door de CDA fracties van Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik. Zij pleiten voor een lint van zonnepanelen langs de noordelijke kant van de A12 tussen Bunnik en Ede. Dit in plaats van windmolens van 240 meter hoog die in sommige plannen worden genoemd.

Met een dergelijk lang lint met zonnepanelen langs de snelweg kan veel energie worden opgewekt - waarschijnlijk vergelijkbaar met 9 tot 12 windmolens. Zonnepanelen op deze plek zullen geen nadelige visuele effecten hebben, zo stelt de motie. Het gaat hier namelijk niet om een open landschap. Voor een groot deel gaat het om grond van Rijkswaterstaat. Mocht dit idee worden uitgevoerd, dan komen er zonnepanelen op de geluidswal bij Odijk, en in Bunnik tussen de A12 en het spoor (achter de Koningsweg).

Ralph Hallo van Bunniks Belang (BB) reageerde erg enthousiast: ,,Ik ben uiterst positief, dit is creatief, constructief en realistisch. Op basis van een goede samenwerking van de CDA fracties in deze gemeenten grenzend aan de A12. Maar ook in de raad bij ons!” Ook De Liberalen noemden dit een heel goed doordacht en creatief idee, zeker omdat hiermee misschien windmolens kunnen worden voorkomen.

P21 ZIET HET MINDER ZONNIG Opvallend was dat voorvechters van duurzaamheid, de P21 fractie en P21 wethouder Paul Heijmerink, de meeste beren op de weg zagen. P21 fractievoorzitter Inge Verhoef: ,,In de geest is dit prachtig, en ook een wenselijk idee - maar de cijfers kloppen niet. Het zal 3 of 4 windmolens schelen, niet 9 of 12. Verder staat deze locatie niet genoemd in het beleidskader zonnevelden.” Annemarie Huijsman (CDA) zei dat de motie niet over cijfers gaat: ,,Het gaat om het idee, de juiste cijfers zullen uit de verkenning komen.” Omdat dit in Drenthe al mogelijk is gemaakt, verwacht Huijsman een positieve reactie van Rijkswaterstaat.

WETHOUDER WIL DAT PROVINCIE HET OPPAKT Wethouder Heijmerink noemde dezelfde bezwaren als Verhoef, en ontraadde de motie zelfs. Omdat Bunnik zo’n verkenning niet kan uitvoeren. De gemeente heeft geen geld om iemand in te huren, en geen mensen om dit uit te voeren. Ook zei de wethouder dat Rijkswaterstaat niet met een individuele gemeente als Bunnik praat, daarom springt de provincie ertussen. De wethouder stelde voor om aan te sluiten bij een lobby van de provincie: ,,De provincie pakt dit op. Die stuurt een lobbybrief over dit idee naar Rijkswaterstaat en die kan ik als wethouder mede ondertekenen.”

Huijsman: ,,Rijkswaterstaat zei tegen de CDA gemeenten die dit initiatief nemen, dat we moeten laten zien dat we als gemeenten samenwerken op dit punt. De strekking was: kom met een voorstel en dan hebben wij er oren naar - want RWS wil meerdere pilots gaan steunen.”

VERKENNING IS GEEN ZWAAR ONDERZOEK Hallo zei dat een verkenning een lichte vorm van onderzoek is en dat daar binnen de gemeente tijd voor te vinden moet zijn: ,,Kom anders met een vraag naar de gemeenteraad voor meer capaciteit en meer budget. Pak het voortvarend op”, zo zei hij tegen de wethouder.

Huijsman: ,,Het hoeft geen duur rapport te worden, wij moeten als deelnemende gemeenten onze gezamenlijkheid aantonen en contact leggen met RWS. Daarnaast kan er prima een lobbybrief vanuit de provincie naar RWS worden gestuurd.” Huijsman constateerde: ,,De wethouder heeft wel erg veel aandacht voor de kosten bij dit breed gedragen voorstel.”

OOK STEUN VAN P21 P21 steunde het idee, zeker ook nadat Heijmerink zei dat deze locatie mee kan worden genomen bij de evaluatie van het zonneveld beleid. Verhoef: ,,P21 is het eens met de geest van deze motie, en hoopt dat de cijfers aangepast kunnen worden.”

,,De bedoeling is voor iedereen duidelijk”, aldus Huijsman. ,,Het college moet zorgen dat de verkenning kan plaatsvinden.” De motie werd uiteindelijk zonder aanpassingen en met algemene stemmen aangenomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie