Afbeelding
Gemeente Bunnik

Gemeente gaat Groenvisie maken

26 mei 2021 om 09:09 Politiek

ODIJK Via een motie en een amendement heeft de gemeenteraad in voorgaande jaren aangeven een nieuwe Groenvisie belangrijk te vinden voor de gemeente. Donderdag 27 mei is er een Open Huis over een Startnotitie om te komen tot een Groenvisie. Het basisidee is om per dorpskern een groenbeleidsplan op te stellen en de inwoners hierbij te betrekken. 

door Kuun Jenniskens

Voor het opstellen hiervan heeft de raad een bedrag 45.000 euro beschikbaar gesteld. Voor de inhoud huurt de gemeente een extern adviesbureau in. Er zal veel ruimte zijn voor inbreng vanuit een participatietraject. Het moment van vaststellen zal vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 liggen. De nieuwe Groenvisie gaat tot 2030 tellen. Het duurt namelijk wel een aantal jaar voordat de effecten van dit beleid zichtbaar worden.

WENS VOOR MEER GROEN Er klinkt al langer een wens voor meer, diverser en goed onderhouden groen in de kernen. Met deze Startnotitie begint het college dus met de uitvoering van het amendement ‘Opstellen nieuw groenbeleid’ dat 5 november 2020 is aangenomen. Eerder, op 27 juni 2019, nam de raad al een motie aan om het Groenbeleid ook in de Omgevingsvisie een prominente plek te geven. 

GAAT NIET OVER BEHEER De Groenvisie geeft over richting en randvoorwaarden. De visie doet geen uitspraken over het beheer en bevat geen uitvoeringskader of -plan. Wel gaat het over de manier hoe er in de toekomst wordt omgegaan met openbaar groen, maar ook met privaat groen en het groen van buitenplaatsen en landgoederen.

BIODIVERSITEIT Naast het opstellen nieuwe Groenvisie werkt college ook aan het opstellen van een flora- en faunakaart. Beide projecten staan los van elkaar, maar bieden uiteindelijk samen de handvatten om de biodiversiteit in Bunnik te versterken. Het huidige Groenstructuurplan dateert van 2005 en het Groenplan van 2014.

PARTICIPATIE In het Groenvisie traject zal worden gesproken met inwoners van Bunnik, met de GroenGroep Bunnik, Odijk en Werkhoven, met wijk- en buurtraden, met grondeigenaren zoals de gemeente Utrecht (eigenaar Rhijnauwen), Provincie Utrecht, Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer

Tijdens de raad van 17 juni zal over deze Startnotitie een besluit worden genomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie