Het Open Huis via live stream, met René Walburgh Schmidt,ex-wethouder en projectontwikkelaar, op de rug gezien aan het woord. Links wethouder Ali Dekker, rechts de raadsleden.
Het Open Huis via live stream, met René Walburgh Schmidt,ex-wethouder en projectontwikkelaar, op de rug gezien aan het woord. Links wethouder Ali Dekker, rechts de raadsleden. Agnes Corbeij

Bouwplannen Hoenderik leiden tot soap bij P21 tijdens het Open Huis

Politiek

BUNNIK/ODIJK De behandeling van de kaders voor project Hoenderik in het gemeentehuis werd vanavond een regelrechte P21-soap. Onder de insprekers waren twee ex-wethouders van P21 en een ex-raadslid. Daarnaast waren er nog zes insprekers over dit onderwerp. Een aantal van de insprekers uitten ernstige beschuldigingen naar elkaar. 

door Agnes Corbeij

Dat het een avond zou worden met grote tegenstellingen en heftige discussies was vooraf wel bekend. Maar dat het een avond zou worden met dergelijke heftige verwijten, had niemand kunnen voorspellen. De sfeer in de zaal had vanavond meer weg van die in het Britse Lagerhuis dan van een gemeenteraadsvergadering in een van de kleinste en in discussies vaak braafste gemeenten in het land. 

INTEGRITEIT De eerste inspreker, Leonard Baart de la Faille, stak al heftig van wal. Hij schreef eerder een ingezonden brief waarin hij zijn zorgen rondom dit plan aangaf, maar had nu een andere insteek. Hij stelde de integriteit van René Walburgh Schmidt aan de kaart. Walburgh Schmidt was van 2006 tot 2014 wethouder in de gemeente Bunnik, voor P21. In die tijd kwam op het eerste bouwplan voor dit perceel in beeld. 

Baart de la Faille suggereerde in zijn bijdrage tijdens het Open Huis dat Walburgh Schmidt destijds voorsorteerde op zijn toekomstige rol als projectontwikkelaar van dit bouwplan. Door deze ‘schijn van niet integer handelen’ staat volgens Baart de la Faille ‘het hele project op losse schroeven’ en zou instemming van de gemeenteraad onbestaanbaar zijn.

Arie Viskil, raadslid van Bunniks Belang (de fractie die zich begin dit jaar afsplitste van P21) reageerde fel en was onthutst omdat Baart de la Faille had getwijfeld aan de integriteit van de ex-wethouder en daar ook de raad in meenam. 

ENTHOUSIAST COLLEGE De tweede inspreker was René Walburgh Schmidt zelf. Hij ging niet in op de beschuldigingen en deed als projectontwikkelaar zijn zegje. Zijn bijdrage begon met een terugblik naar 2015. Toen werd de eerste versie van dit bouwplan ingediend bij de gemeente. Volgens Walburgh Schmidt reageerde het college van destijds enthousiast op de plannen. Ook Rob Zakee, in die tijd wethouder van P21. Walburgh Schmidt: ,,Als het college toen niet zo enthousiast was geweest, had ik het plan niet doorgezet.”

Hij reageerde ook inhoudelijk op de kaders en stelde dat deze niet voldeden voor zijn plannen. Hij benoemde dat hij 65 woningen moet kunnen bouwen, om het plan rendabel te maken. Dit is wederom een verhoging van het aantal woningen, ten opzichte van eerdere plannen, waarin 60 woningen stonden. De inhoudelijke discussie wordt beschreven in een apart artikel.

Maar de P21 intriges gingen nog even door. Frans Pouw, voorzitter van dit Open Huis benadrukte na de vergadering dat zij verschenen waren in de volgorde waarin zij zich hadden aangemeld bij de griffie. Dat was een zinvolle opmerking, aangezien na Walburgh Schmidt direct Rob Zakee aan bod kwam. Hij was wethouder toen de familie Peek, eigenaar van het stuk grond waar het om gaat, het eerste bouwplan indiende.

GEÏNTIMIDEERD Zakee reageerde vol verbijstering op de opmerking van Walburgh Schmidt over zijn enthousiasme destijds. Zakee: ,,Ik heb hem destijds wel gevraagd het gesprek direct met mij te voeren en niet met het ambtelijk apparaat, omdat de ambtenaren zich geïntimideerd voelden om de plannen van de ex-wethouder ten uitvoer te brengen.” Ook dat is een flinke beschuldiging aan het adres van Walburgh Schmidt.   

Zakee gooide er een schepje bovenop, door aan de raad te melden dat zij dat ‘kunnen staven bij de fractievoorzitter van de P21 van destijds.’ De fractievoorzitter van destijds is Paul Heijmerink, op dit moment wethouder voor dezelfde partij. Zo werd hij er ook nog bij betrokken. Hij was vanavond niet in de raadszaal aanwezig, omdat Ali Dekker (De Liberalen) portefeuillehouder is van dit dossier en niet Heijmerink.

ADVOCAAT Arie Viskil viel op zijn beurt Rob Zakee weer aan, door met een e-mail op de proppen te komen waaruit zou blijken dat Zakee wel degelijk betrokken was bij de plannen van destijds. Zakee reageerde meteen: ,,Het dossier is mij gepasseerd inderdaad. De details daarover kunnen we met een advocaat erbij bespreken.”

Zo heet werd de soep echter niet gegeten, want Thies van den Berg, redelijk nieuw raadslid voor De Liberalen, wist Zakee direct daarop te overtuigen zonder advocaat door te gaan met zijn verhaal, door hem te vragen of hij van mening veranderd was over het plan tussen zijn tijd als wethouder en nu. 

Zakee: ,,Het plan kwam in 2011 op de agenda. Ik was toen al niet enthousiast, maar wilde het gesprek wel goed voeren. Als wethouder constateerde ik dat er planontwikkeling gaande was zonder duidelijke kaders. Daarom heb ik het ambtelijk apparaat gevraagd die kaders te stellen voor een dergelijk bouwplan.”   

NATUURONTWIKKELING Ook Maike Pebesma, vrouw van Zakee, was een van de tien insprekers vanavond. Zij richtte zich vooral op het feit dat het in deze ontwikkeling op geld gaat. Volgens haar heeft de raad, als zij niet instemt met de bouw van deze woningen, genoeg andere mogelijkheden om tot natuurontwikkeling te komen op deze plek.

De laatste inspreker was wederom een lid van P21, ex-raadslid Henny Mourits. Zij liet vanavond als enige inwoner weten vóór de plannen te zijn. ,,Er is woningnood, in dit plan zit 8 hectare natuurontwikkeling, dat is mooi. Ik stoor me aan de negativiteit van dorpsgenoten. Elk bouwplan levert tegenwoordig een actiegroep op.” 

GUNNEN Vervolgens gaf zij een steek onder water aan Rob Zakee en zijn vrouw Maike Pebesma, die beiden in de actiegroep HoudBunnikGroen zitten. Mourits: ,,De mensen in de actiegroep wonen zelf mooi, maar gunnen dat een ander niet.” Zij gaf complimenten aan Vincent Bijlo, columnist van deze krant en bestuurslid van P21, die ‘de objectiviteit wist te bewaren in zijn columns’.  

Los van de inhoud van de discussie, die in een ander artikel uitgebreid aan bod komt, was het een boeiende avond, waar zeker de leden van P21 nog lang over na zullen praten. 

advertentie
advertentie