Marieke Schouten
Marieke Schouten Kees van der Meer

Marieke Schouten nieuwe voorzitter Netwerk Water & Klimaat

22 juli 2020 om 07:30 Politiek

HOUTEN  Eind juni is Marieke Schouten, tevens wethouder bij de gemeente Nieuwegein, verkozen tot nieuwe voorzitter van de bestuurlijke tafel van Netwerk Water & Klimaat. Binnen dit netwerk werken 14 gemeenten, het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio samen om de regio Utrecht Zuidwest waterrobuust en klimaatbestendig in te richten om haar bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. ,,De veranderingen in het klimaat hebben effect op ons dagelijkse leven. Het netwerk verbindt ons in onze zoektocht naar oplossingen voor hitte, droogte, wateroverlast en overstroming”, aldus Schouten. Zij volgt voormalig wethouder van de gemeente Houten Herman Geerdes op.

Schouten: ,,Ik ben ervan overtuigd dat het effect van het veranderende klimaat op onze waterhuishouding groot is. In Nederland kennen we de risico’s van overstromingen, maar nu krijgen we steeds vaker te maken met andere uitdagingen zoals hitte, droogte en zware regenbuien. Daarom is het belangrijk om onze leefomgeving zo in te richten dat deze ook in 2050 leefbaar is. Als netwerk trekken we hierin samen op, we zoeken naar oplossingen en kijken of en hoe we van elkaars ervaringen kunnen leren”.

GEVARIEERD GEBIED De Utrechtse regio Zuidwest is gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en de stedelijke kernen. De water- en ruimtelijke adaptieve opgaven zijn per landschapstype heel verschillend. “Dat is een uitdaging voor ons netwerk. We hebben allemaal dezelfde visie, willen bijvoorbeeld allemaal water vasthouden, maar hoe we dat doen verschilt per landschapstype. Ook daarin trekken we samen op en helpen elkaar waar dat kan”, aldus Schouten.

(JUIST GEEN) STEENTJE BIJDRAGEN Niet alleen gemeenten en bedrijven, maar juist ook inwoners van de gemeenten kunnen hun steentje bijdragen. Of eigenlijk, liever geen steentje, maar bijvoorbeeld een plant! ,,Water is waardevol, dus laten we er zuinig mee omgaan. We hebben de luxe dat er altijd water uit de kraan komt. Toch vraagt het veranderende klimaat van ons dat we zuinig en op een goede manier omgaan met water. En dat kan al met kleine maatregelen die veel betekenen. Vang bijvoorbeeld regenwater op in een ton, of ontkoppel je regenpijp zodat water direct de tuin instroomt in plaats van naar het riool. Overweeg om een aantal tegels uit de tuin te halen en daar planten te plaatsen” roept Schouten op. Veel gemeenten bieden inwoners subsidies voor maatregelen die de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust maken. Deze en meer tips staan op de website klimaatklaar.nl.

De 17 partners binnen het Netwerk zijn: Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Woerden, Gemeente Oudewater, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente Lopik, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Houten, Gemeente Montfoort, Gemeente Utrecht, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Nieuwegein, Gemeente IJsselstein, Gemeente Zeist, Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie