Afbeelding
Gemeente Bunnik
column

Raadspraat: Verantwoordelijkheid nemen

13 oktober 2021 om 10:30 Overig

Wat heeft de raad daadwerkelijk besloten over wind en zon in de gemeente? Bij gebrek aan een verslaggever van Bunniks Nieuws (hopelijk wordt de vacature spoedig ingevuld) doen allerlei verhalen de ronde o.a. via sociale media en nieuwsbrieven.

Recent, donderdag, 23 september, was de Regionale Energie Strategie aan de orde in de raad, een onderwerp dat leeft onder de bevolking. Er waren 25 insprekers bij het Open Huis hierover twee weken eerder en er ligt een petitie met meer dan 3000 handtekeningen, waarvan meer dan de helft duidelijk van inwoners van de gemeente.

Het college heeft zelf windenergie uit het Bunniks RES-bod gehaald. Het college stelde wel voor om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van windenergie in één zoekgebied. Voor het CDA, de Liberalen en Bunniks Belang was dit het paard achter de wagen spannen. Het gebied is al onderzocht maar de basis voor het onderzoek is door de Raad van State onderuit gehaald. De Raad van State stelt wel expliciet voor dat gemeenten zelf kaders kunnen opstellen voor de plaatsing van windturbines binnen de eigen grenzen.

Een motie om aan deze kaders te werken is die avond raadsbreed aangenomen. Pas als de raad kaders heeft gedefinieerd (bijv. decibelniveaus of afstand tot woningen) voor bescherming van gezondheid, natuur en landschap, met inachtneming van het voorzorgsbeginsel (een vereiste van Europees milieurecht) heeft nader onderzoek zin. Het is dus niet zo dat energiebronnen worden uitgesloten. Integendeel, we gaan bepalen onder welk voorwaarden windenergie zou kunnen. Misschien blijkt dat er op dit moment geen enkele locatie in Bunnik voldoet; het kan ook zijn dat innovatie en technologische ontwikkelingen het in de nabije toekomst mogelijk maken, binnen de kaders, wind energie op te wekken.

De raad heeft ook niet besloten om te stoppen met zonne-energie. Wel hebben wij besloten om de kaders die we destijds hebben vastgesteld tegen het licht te houden. Bieden de huidige regels goede bescherming voor natuur en landschap, omwonenden, agrarisch landgebruik? Zijn ze misschien onnodig streng? Of zijn er goede alternatieven, zoals Urgenda aanbeveelt, in de vorm van een zonnelint langs de A12, panelen boven parkeerterreinen en fruitteelt, meer zon op daken? Niks uitsluiten maar wel goed afwegen welke opties het meest opleveren.

Kortom, een bestuurlijk proces (RES) plaatsen boven de bescherming van de gezondheid en leef kwaliteit van onze bewoners, het negeren van alternatieven, dat lijkt mij pas echt onverantwoord.

Ralph Hallo

Bunniks Belang

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie