Leny Visser.
Leny Visser. Kuun Jenniskens

Raadspraat: Ligt het al vast?

20 december 2023 om 11:30 Opinie Raadspraat

We zijn het meestal wel eens met elkaar dat burgerparticipatie belangrijk is bij het maken van ruimtelijke plannen. In de nieuwe omgevingswet is dit nog eens nadrukkelijk vastgelegd. Een goed doorlopen participatietraject wordt meegewogen in het oordeel over de plannen. Maar wat is goed participatietraject? In het beleidsstuk waarover de raad deze maand een besluit nam staat dat ontwikkelaars opgeroepen worden zich te gedragen als een “goede buur”. Dat geeft mooi een richting aan, maar het is ook moeilijk concreet te maken. De invloed van participatie is toch al zo moeilijk concreet te maken. Iemand bedenkt een plan waar veel over gesproken en nagedacht is en dan wordt het openbaar en wordt er gevraagd om reacties. Omwonenden zien zo’n plan voor het eerst en ervaren vooral een informatieachterstand. Men heeft het voortraject met afwegingen van alternatieven en gemaakte keuzes niet meegemaakt. Als dan het antwoord op de vraag: ”kan dit niet anders?” “nee” is, is er frustratie. Dan is er te horen: “wat doen we hier eigenlijk, het ligt toch al vast”.

Dit geluid was ook te horen bij de bijeenkomsten over de vluchtelingenopvang op de Regulierenring. Dit waren bijeenkomsten voor ondernemers in het Stationsgebied en overige inwoners van Bunnik. Het ging om het verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen. Het was deze keer geen participatie met een open brainstormsessie. Het college heeft in dit geval zelf het voorwerk gedaan en een keuze gemaakt. Dat kan ook. Dit plan maakt de indruk goed doordacht te zijn. Alleen als er nu nog onvoorziene zaken naar boven komen zal er bijgesteld worden. De opmerking “het ligt geloof ik al vast” klopt grotendeels. De gemeenteraad gaat nog een besluit nemen en het traject van de vergunningaanvraag gaat nog lopen. Dat hoort bij zorgvuldige besluitvorming. Wat mij in ieder geval duidelijk is geworden in dit traject is hoe belangrijk het is om vooraf duidelijk te maken welke speelruimte er is voor inbreng. Is het participatie of informatief. Dat kan frustratie voorkòmen.

Ik wens u fijne feestdagen toe. Hopelijk met familie en vrienden om u heen. Sterkte gewenst voor degenen waar in deze periode juist gemis van naasten speelt.

Leny Visser,
Fractie Visser

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie