Afbeelding
Gemeente Bunnik

Raadspraat - Welkom terug!

22 augustus 2023 om 09:50 Opinie Raadspraat

Aan mij de eer om, na het zomerreces, de aftrap te geven aan een nieuw reeks Raadspraat columns voor het komend politiek seizoen. Hopelijk heeft iedereen veilige en plezierige vakantie gevierd, zonder noodweer, verstikkende hitte, bosbranden of andere natuurcalamiteiten. Misschien zelfs thuis gebleven in deze mooie omgeving en top locatie, want de gemeente Bunnik scoort opnieuw hoog als fijne woonplek. Waar wij ons als raad er voor blijven inzetten, om dat zo te houden.

Waar de aandacht van de raad de komende maanden naar uit zal gaan is op dit moment niet makkelijk te voorspellen. Er zullen zeker ontwikkelingen zijn bij onze grote woningbouwprojecten, Kersenweide en het stationsgebied, maar of die al dit jaar rijp zullen zijn voor behandeling en besluitvorming in de raad is de vraag.

Onderwerpen die wel op onze termijnagenda voor het najaar staan zijn verdere uitwerking van de groene koers en de grondstoffenvisie, allebei onderwerpen die bewoners raken en belangrijk zijn. Verder de implementatie van de Omgevingswet, lang uitgesteld vanwege aarzelingen in Den Haag. De Omgevingswet behelst een nieuwe verplichte aanpak van inspraak en er wordt hard aan gewerkt om dat daadwerkelijk helder en transparant in te voeren.

Deze onderwerpen zijn voor bewoners relevant en zijn onderdeel van een breed streven om bewoners meer te betrekken bij besluitvorming. Mede daarom beginnen wij als raad in september met een nieuwe vergadermodel ter vervanging van de bekende tweetrap Open Huis met inspraak en Raad voor besluitvorming. De nieuwe model heeft drie stappen, beginnend met een informatie avond, dan een week later een politieke avond voor debat en vervolgens een week later de raad, voor besluitvorming. De raad zelf moet nog wegwijs worden gemaakt met de nieuwe systematiek; wij krijgen uitleg volgende week maar ik waarschuw lezers alvast dat inspraak de komende tijd anders geregeld gaat worden.

Tot slot, nog een ontwikkeling met grote betekenis voor beleid op gemeentelijk niveau en tegelijk veel onzekerheid: de Kamerverkiezingen in november. Hoe die gaan uitpakken voor beleid op allerlei terreinen die ons raken, de woningmarkt, klimaatmaatregelen, begrotingen, en meer is onzeker maar dat de impact groot kan zijn is duidelijk.

Op naar het nieuwe politieke seizoen!

Ralph Hallo (D66)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie