Leny Visser
Leny Visser Kuun Jenniskens

Raadspraat: Het goede spoor?

3 mei 2023 om 08:35 Opinie Raadspraat

Het wezenlijke van politiek bedrijven is om belangen af te wegen en vervolgens keuzes te maken. Daar hebben we als gemeenteraad in Bunnik ook mee te maken. De woningnood en dus de behoefte aan woningbouw is een belang aan de ene kant, maar het belang van de leefbaarheid van onze gemeente en toekomstige bewoners staat daar soms recht tegenover. Verschillende fracties roepen heel makkelijk: “we willen bouwen bouwen bouwen!” Maar waar worden vervolgens grenzen gelegd en welke argumenten worden gebruikt? Tijdens de Open Huis vergadering over het Stationsgebied vroeg de woordvoerder van P21 aan de wethouder waar de toename van de oorspronkelijke 500 woningen naar minimaal 1000 eigenlijk op gebaseerd was. Dat deze toename in het coalitieakkoord van P21 en D66 staat, wat ze zelf bij de wethouder ingediend hebben, is blijkbaar al weer vergeten. Was het dan wel goed over nagedacht? Tijdens die zelfde Open Huis bijeenkomst heb ik mijn kritiek uitgesproken over het ontbreken van een visie die het gebiedsoverstijgend is. In de oude, nog steeds geldende structuurvisie worden op geen enkele manier kaders aangegeven voor de ontwikkelingen bij het Station. Vragen als: hoe hoog mag het worden, hoe dicht bebouwd, vinden we het OK dat de bewoners worden blootgesteld aan de productie van geluid en afvalstoffen in de lucht door snelweg en spoorlijn? Een zwaarwegende kwestie die nauwelijks aandacht krijgt in de stukken die nu naar de raad zijn gestuurd. Hoe milieuvriendelijk is het om allerlei gebouwen af te breken en er nieuwe voor in de plaats te zetten? Op verschillende locaties is te zien dat een bestaand kantoorgebouw goed getransformeerd kan worden naar woonunits. Gaat een nieuw fietspad onder het Raaphofsebos door of bovenlangs? Er circuleren nu kaarten met verschillende routes. Wordt het wel met elkaar afgestemd? Dat sterkt mij in de opvatting dat er eerst een omgevingsvisie voor Bunnik moet komen waar de plannen in samenhang met elkaar bekeken worden. Tot die tijd kan dit plan de ijskast in. Aangezien er op dit moment voor transformatie van een bestaand bedrijventerrein geen sluitende businesscase te maken is lijkt me dit het enige juiste spoor.

Leny Visser,
Fractie Visser

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie