Afbeelding
Joost

Raadspraat: Signalen

21 juni 2023 om 14:00 Opinie Raadspraat

In de raad zijn we nu ruim een jaar bezig en als het om het thema Werk en Inkomen gaat, dan heb ik een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik tevreden met breed gedragen teksten uit het raadsprogramma 2022-2026 en het noodfonds (dit is een laagdrempelig calamiteitenbudget voor inwoners die in de knel komen door stijgende (energie) prijzen). Ook ben ik verheugd over het feit dat de toegang tot de Bunnikse minimaregelingen waarschijnlijk verruimd wordt tot 130% van de bijstandsnorm.

Aan de andere kant is in 2022 het aantal mensen dat in Bunnik gebruik maakt van bijstand en schuldhulpverlening verder gestegen. Hier kan niemand tevreden mee zijn. Ook omdat er niet volledig gebruik wordt gemaakt van de regelingen die we hebben. Zo heeft bijvoorbeeld maar 28% van de rechthebbenden in 2022 gebruik gemaakt van het Declaratiefonds Participatie. Dit wringt en heeft politieke consequenties omdat beschikbaar geld dat niet gebruikt wordt voor andere zaken kan worden ingezet. Zo dreigt het bovengenoemde noodfonds binnenkort op de schop te gaan omdat er in de afgelopen 5 maanden slechts 1 keer gebruik van is gemaakt. Dit terwijl er in de eerste maanden van het jaar verhalen te horen waren van mensen die amper de verwarming op een minimale stand durfden te zetten.

Het blijft gissen waarom mensen geen gebruik maken van regelingen terwijl ze hier wel recht op hebben. Het kan te maken hebben met gebrekkige communicatie of met schaamte. Met het eerste kan ik wel iets als raadslid. Bij schaamte ligt het lastiger omdat dit veel persoonlijker is. Toch wil ik inwoners en direct betrokkenen oproepen om problemen niet groter te laten worden (of zelfs te voorkomen!) en signalen door te geven aan RSD, gemeente en/of het Centrum voor Elkaar zodat er hulp ingezet kan worden. Ook wil ik vragen om signalen door te geven aan politieke partijen zodat beschikbare middelen de weg vinden naar de inwoners die de middelen zo nodig hebben. In het bovengenoemde raadsprogramma 2022-2026 staat immers niet voor niets dat het uitgangspunt een ruimhartig minimabeleid is, met aandacht voor preventie en een ruim bereik. Het is van belang dat we hier samen – gemeente en inwoners – aan blijven werken.

Joost Lubbers
P21

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie