De Beurthonk opende maandag met een presentatie van alle nieuwe gezichten voor de leerlingen.
De Beurthonk opende maandag met een presentatie van alle nieuwe gezichten voor de leerlingen. Agnes Corbeij

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor basisschool Beurthonk in Odijk

23 augustus 2022 om 11:07 Onderwijs

ODIJK Van de tien medewerkers op christelijke basisschool de Beurthonk in Odijk is ongeveer de helft geheel nieuw. Vorig schooljaar was erg onrustig, met een herstelopdracht van de inspectie, een directeur die per direct opstapte en veel leerkrachten die de Beurthonk verlieten. Maar het nieuwe schooljaar biedt nieuwe kansen. 

door Agnes Corbeij

Heidi van den Brink werkt sinds twee jaar op Beurthonk en heeft de onrust geheel meegemaakt. ,,In februari 2021 kregen we geen goede beoordeling van de inspectie. We kregen een herstelopdracht, dit ging over het systeem van kwaliteitszorg.” Gert van Reenen is binnen stichting CBO Zeist, waar de Beurthonk onder valt, sinds 2021 portefeuillehouder kwaliteit en onderwijs. Hij kwam de school daarom ondersteunen. Inmiddels is de Beurthonk door de inspectie weer als voldoende beoordeeld. 

DIRECTEUR In februari legde de teamleider zijn werkzaamheden neer. Heidi nam de rol over. ,,Ik begon het jaar als leerkracht van groep 7 en 8 en ben intern begeleider geworden. Toen de teamleider stopte, ben ik in dat gat gesprongen.” Ronald Nagtegaal was anderhalve dag in de week directeur van de school. Hij combineerde dat met de taak als directeur van een andere school binnen dezelfde stichting. Tijdens een ouderavond half juni over de problemen met de formatie werd duidelijk dat er veel zorgen leefden bij ouders. 

Heidi: ,,Op die avond bleek dat een groot deel van de ouders geen vertrouwen had in de directeur.” Na deze avond besloot hij per direct op te stappen. Dat stortte de school in een hele onzekere periode, zo vlak voor de schoolvakantie. Ook andere collega’s waren al vertrokken of vielen uit. De een had een opleiding tot directeur gedaan en groeide door, de ander kreeg long covid, een derde vertrok uit onvrede.

OUDERS Al met al waren het lastige maanden voor het team, waarin samen met de ouders alles gedaan werd om de school open te houden. De landelijke nieuwsberichten over tekorten waren bij de Beurthonk aan de orde van de dag. Heidi: ,,Er is nooit sprake geweest van schoolsluiting, wel hebben klassen thuis gezeten. Ouders hebben ook hun netwerk ingezet om invallers voor de klas te krijgen en nieuw personeel te werven.” 

CBO Zeist ondersteunt de school al jaren extra, omdat het de enige in de gemeente Bunnik is waar protestants-christelijk onderwijs gegeven wordt. Zeven jaar geleden verdween de Werkhof in Werkhoven en eerder al de Aquamarijn in Bunnik. Interne sollicitanten werden bijvoorbeeld vaak eerst doorgeschoven naar de Beurthonk.

KWALITEIT Gert van Reenen zit al 30 jaar in het onderwijs. De eerste 24 jaar werkte hij op de Regenboog in Amerongen, eerst als leerkracht, daarna als adjunct-directeur. Sinds 2016 werkt hij bij CBO Zeist, als directeur van de Wegwijzer en sinds 2021 ook als portefeuillehouder onderwijs en kwaliteitszorg. ,,Toen Ronald opstapte bij Beurthonk, was de vraag wie dat op zou pakken. Omdat ik al bij de school betrokken was, heb ik besloten dat te doen, voor twee dagen in de week.” 

Alle onrust heeft niet geleid tot een leegloop van de school. Eén gezin met drie kinderen vertrok, maar had daar meerdere redenen voor. Voor de vakantie werd nog een ouderavond georganiseerd. Gert: ,,Ouders zijn kritisch, maar ook positief. Er zijn nog steeds zorgen en onzekerheden en dat is logisch. We gaan er samen met ouders, kinderen en team aan werken om die weg te nemen.” 

GOUDEN BALLONNEN In totaal zitten er nu 78 kinderen op Beurthonk, in vier groepen. Het nieuwe schooljaar werd maandag ingeluid met gouden ballonnen voor de ouders, een presentatie van alle leerkrachten en bellenblazen door alle kinderen. Gert: ,,We zijn heel blij dat alle groepen een leerkracht hebben. Er staat nog één vacature open voor een ondersteuner voor groep 3 en 4. Eén leerkracht is niet bevoegd, maar is tweedejaars zij-instromer en wordt ondersteund door een collega. Ouders zijn ook heel betrokken, dat is de kracht van een kleine school. Een opa geeft bijvoorbeeld techniekonderwijs.”

Hoe het schooljaar er precies uit gaat zien en waar Beurthonk naartoe werkt, kan Gert nog niet zeggen. ,,Vandaag is mijn eerste dag. We kennen elkaar nog niet. Maar we zien het als een kans en gaan samen uitzoeken wat het beste werkt. Als team, tijdens studiedagen, maar ook met de ouders. Tot de herfst is dit een gezamenlijke ontdekkingsreis.” Gert en Heidi denken ook na over samenwerking met de andere twee scholen in het dorp. ,,We denken bijvoorbeeld aan een gezamenlijke schoolbibliotheek of samenwerken op het vlak van cultuureducatie. Maar de eerste gesprekken daarover moeten nog gevoerd worden.” 

UNITONDERWIJS Gert: ,,Om toekomstbestendig te worden, komen groep 5 tot en met 8 uiteindelijk bij elkaar. Misschien komen ook groep 1 tot en met 4 bij elkaar. We zetten daarmee in op unitonderwijs. Hoe het precies gaat lopen, weten we nog niet.” Bij unitonderwijs worden jaargroepen minder belangrijk en zitten meer groepen bij elkaar om maatwerk te kunnen leveren. Daarover zullen Heidi en Gert later in het jaar meer vertellen, als het team elkaar beter heeft leren kennen en er meer duidelijkheid is.  

Op veel vragen is dus nog geen antwoord. Wel weten Heidi en Gert dat ze er vertrouwen in hebben. Zij willen opnieuw opbouwen wat uit elkaar gevallen is. Gert: ,,We gaan samen op weg naar het doel. Dat is dat we alle kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. Dat geldt ook voor de huidige groep acht. We gaan een stevige basis leggen en daarmee de kwetsbaarheid van de school beperken.”   

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie