Houthandel Van Dam wil moderniseren.
Houthandel Van Dam wil moderniseren. Agnes Corbeij

Bewoners zijn petitie gestart tegen bouwplannen Van Dam

Nieuwbouw

BUNNIK Bewoners van de Koningin Emmastraat in Bunnik zijn een petitie gestart tegen de plannen van Houthandel Van Dam om oude loodsen te vervangen door nieuwe, grotere loodsen. Eerder gingen beide partijen nog met elkaar in gesprek, maar nu blijkt dat ze alleen maar verder van elkaar af zijn komen te staan. 

door Agnes Corbeij

In 2019 werd de vergunning voor de eerste loods al verleend, waar de omwonenden pas afgelopen voorjaar achter kwamen. Bouw van de loods betekent voor een aantal van hen dat er een 8 meter hoge muur komt, zo’n vier meter achter hun eigen tuin. Daarmee verliezen ze veel licht in huis en tuin. 

BEZWAAR Voor een tweede loods ligt nu een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Ook deze loods past binnen het bestemmingsplan, dus de kans bestaat dat de vergunning verleend wordt. Omwonenden maken ook hier bezwaar tegen. Eerder vertelden zowel de omwonenden, als de gemeente, als Van Dam dat de partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Wel gaf Van Dam meteen aan dat de opdracht al verstrekt was aan de aannemer en er niet veel ruimte zou zijn om de plannen nog aan te passen.

Omwonenden hebben de gemeente gevraagd de vergunning in te trekken. Dit kan, als deze twee jaar geleden is verstrekt en niet gebruikt. Een woordvoerder van de gemeente legde aan Bunniks Nieuws uit dat dit niet zo makkelijk is: ,,Als de omstandigheden die meetellen voor het verlenen van de vergunning niet zijn gewijzigd en de vergunninghouder geeft aan gebruik te willen maken van zijn vergunning kan de vergunning niet worden ingetrokken. Daarbij, als Van Dam de vergunning opnieuw aanvraagt, voldoet hij nog steeds aan de regelgeving en moeten we de vergunning verlenen. Daar zit geen beleidsvrijheid voor de gemeente in.” 

DE WET Wettelijk is het zo geregeld dat de gemeente een vergunning niet zomaar kan intrekken als de vergunninghouder heel duidelijk kan maken dat hij van plan is er binnen korte termijn gebruik van te maken. Een contract met een aannemer is een voorbeeld van bewijs daarvoor. De gemeente kan wel intrekken als daar een dringende reden voor is, als het bestemmingsplan is gewijzigd bijvoorbeeld.  

De petitie is inmiddels 169 keer ondertekend en wordt morgen aangeboden aan de gemeente. Behalve dat de bewoners niet zijn geraadpleegd en licht in hun huis en tuin kwijt raken, wordt in de oproep ook benoemd dat er geen aandacht is voor natuur op het terrein en dat de verkeersveiligheid in het dorp gevaar loopt.

Rogier Brieko, een van de initiatiefnemers licht toe: ,,We zijn als bewoners nog steeds in gesprek met Van Dam en de gemeente. We zijn ook altijd bereid tot overleg, maar willen dan ook een serieuze gesprekspartner zijn.’’

Dat gevoel krijgen de omwonenden niet op alle fronten. ,,De petitie zijn we dan ook als bewoners gestart, omdat wij mbt ons belangrijkste bezwaarpunt - namelijk de hoogte - weinig beweging zien bij Van Dam. De gemeente ziet dit niet als een onacceptabel aspect en daar zijn wij het als buurt mee oneens.’’

advertentie
advertentie