De nieuwe wijk gaat De Kersenweide heten.
De nieuwe wijk gaat De Kersenweide heten. Gemeente Bunnik

Raad beslist over het integraal programma van eisen voor woningbouw ten westen van Odijk

15 april 2021 om 08:00 Nieuwbouw

ODIJK De gemeenteraad debatteert vandaag (15 april) over het integraal programma van eisen voor de bouw van duizend woningen aan de westzijde van Odijk. Een intensief traject waarbij de raadsleden nauw betrokken waren, ging hieraan vooraf, aldus de gemeente Bunnik. Het integraal programma van eisen beschrijft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de te bouwen wijk De Kersenweide in Odijk.

De plannen voor woningbouw aan deze kant van Odijk bestaan al heel lang. De urgentie is de laatste jaren alleen maar groter geworden, zeker omdat de vraag naar woningen alleen maar groeit. In 2017 werd de Uitvoeringsstrategie vastgesteld. Daarin staat onder andere dat woningbouw cruciaal is voor Bunnik. Met nieuwbouw krijgt Bunnik een impuls en daarmee is de gemeente verzekerd van instandhouding van voorzieningen, een actief verenigingsleven en het tegengaan van verdere vergrijzing. Er is veel vraag naar betaalbare woningen en dat is precies wat er op deze locatie gaat komen, laat de gemeente weten.

DE WEG In september 2020 ging de raad ter inspiratie op excursie. Daarop volgden zes informele bijeenkomsten met inhoudsdeskundigen, waarin steeds een onderwerp voor dit integrale eisenpakket werd besproken. Dit alles leidde tot een concept van het programma van eisen. Het college ging akkoord op 19 januari. In een webinar werd het programma van eisen gedeeld met de samenleving op 25 januari 2021. Nadat het college akkoord ging, lag het ter besluitvorming aan de raad. In het Open huis van 18 en 25 maart werd het besproken. Daar waren geen insprekers. Op 15 april neemt de gemeenteraad een besluit. Als de raad akkoord gaat, is de volgende stap het maken van een integrale gebiedsvisie.

Lees hier ook ook over de plannen, die op de agenda stonden van het Open Huis op 18 maart. https://www.bunniksnieuws.nl/nieuws/algemeen/672479/odijk-west-vanavond-in-het-open-huis-1000-woningen-te-gast-in-het-landschap

De digitale raadsvergadering is vanavond live te volgen. Kijk daarvoor op de gemeentesite.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie