Afbeelding
Hondenspeelparadijs Midden Nederland

Hondenspeelparadijs Bunnik sluit gedwongen

Dieren

BUNNIK Het doek is gevallen voor het hondenspeelparadijs en de hondenschool aan de Achterdijk in Bunnik. Begin september kregen de ondernemers te horen dat ze geen vergunning kregen voor de hondenschool. Eind september hing de gemeente dwangsommen aan dat besluit. Daarom sloten Stephanie van Rooij en Gert de Klein afgelopen weekend de deuren. Ze zeggen te hopen op een wonder.

Begin september kregen Stephanie en Gert te horen dat ze geen vergunning zouden krijgen voor de hondenschool. De reden is dat de activiteit niet in het bestemmingsplan past en dat de gemeente klachten van omwonenden kreeg over het geblaf in de avonden en weekenden. Het hondenspeelparadijs mocht wel blijven, maar de openingstijden mochten niet verruimd worden. Verlichting en kantine werden ook niet toegestaan. Zonder die mogelijkheden, heeft het hondenspeelparadijs geen bestaansrecht, zo vertelde Stephanie van Rooij. 

,,Zonder de hondenschool is het fundament voor het speelparadijs weg. Ten eerste financieel. De hondenschool betaalt de huur. Maar bij de hondenschool worden ook de vrijwilligers opgeleid die een belangrijke rol spelen bij het speelparadijs.”

DWANGSOM De ondernemers hadden hun hoop gevestigd op de gemeenteraad. Ze stuurden de raadsleden een brief en hoopten dat zij nog iets konden betekenen. De gemeente voegde echter snel daad bij het woord en liet Stephanie en Gert weten dat ze een boete kregen van 10.000 euro, omdat de schuilhut en verlichting niet weggehaald waren. Als er toch les zou worden gegeven, zonder vergunning, zou er bovendien een boete van 20.000 euro volgen.

Dat betekende voor de ondernemers dat ze de deuren moesten sluiten. Dit betekent zeer waarschijnlijk het einde van hun bedrijf. Stephanie vertelde eerder aan het Bunniks Nieuws dat ook de uitlaatservice, een ander onderdeel van hun bedrijf, minder goed loopt omdat veel mensen thuis werken in coronatijd. ,,Onze uitlaatservice draait sinds coronatijd op veertig procent.” Ook is de dwangsom van 10.000 euro niet op te brengen. ,,Als die wordt doorgezet, moeten we ons bedrijf failliet verklaren en gaan we de schuldhulpverlening in.”

Behalve hopen op een wonder, hebben Gert en Stephanie nog een sprankje hoop op de gemeenteraad. In de nieuwsbrief, gedeeld op hun Facebook site, sluiten zij hun verhaal af met: ,,Wij hopen dat jullie met ons mee blijven knokken en de gemeenteraad in zal zien dat dit unieke plekje een kans verdient.” 

GEMEENTERAAD De gemeenteraad zal zeer waarschijnlijk niet zoveel kunnen doen. De activiteiten passen niet in het bestemmingsplan en er zijn klachten uit de omgeving. Dan rest handhaving. Zo stelt ook Frans Pouw, raadslid van De Liberalen. ,,De ondernemers is nu een jaar extra de tijd gegeven om andere oplossingen te zoeken. In plaats van te klagen over handhaving, zou je ook kunnen zeggen dat dit extra jaar mooi meegenomen is.”

Pouw ziet één mogelijkheid voor de raad. ,,De enige mogelijkheid die nog rest - en waar al eerder over gesproken is - dat is dat de gemeenteraad het college nogmaals vraagt welwillend te kijken naar eventuele alternatieven, als die door de ondernemers worden aangedragen. Maar dan moeten de ondernemers wel met een alternatief komen! Voor zover ons bekend is dat ook tijdens het afgelopen jaar nog steeds niet gebeurd. Als dit zo blijft, tja, dan zal het binnenkort afgelopen zijn. Helaas.” 

Wypke Zuidweg van P21 geeft een soortgelijke reactie. ,,Het is niet aan de gemeenteraad om het probleem op te lossen maar wel mee te denken en het belang ervan naar voren te brengen. Wel ben ik van plan de verantwoordelijke wethouder te vragen naar de precieze gang van zaken bij het herstarten van het handhavingstraject en met de vraag of alle mogelijke alternatieven om de hondenschool/hondenspeelparadijs te verplaatsen zijn onderzocht samen met de eigenaren. We zouden graag zien dat die voorziening er voor de inwoners van Bunnik beschikbaar blijft op een daarvoor geschikte plek.” 

door Agnes Corbeij

De schuilhut en verlichting van het Hondenspeelparadijs werd afgelopen weekend verwijderd.
advertentie