Afbeelding
Maarten van Vulpen
column

Raadspraat: Zorg voor elkaar in Bunnik

27 oktober 2021 om 07:45 Column

Gemeenten worden op allerlei punten met elkaar vergeleken. In veel rijtjes staat de gemeente Bunnik hoog genoteerd. Bijvoorbeeld als ‘beste gemeente om te wonen in de provincie Utrecht’. Zou de wachttijd voor een sociale huurwoning meewegen in deze lijstjes? Daar scoort Bunnik niet best met de lange wachttijd.

Met het realiseren van meer sociale huurwoningen kunnen we de wachttijd voor starters op zoek naar een sociale huurwoning enigszins beperken. Dat betekent wel dat we binnen alle beoogde nieuwe woningbouwprojecten strak vast moeten houden aan de norm van 30% sociale woningbouw. P21 en de Liberalen hebben dit percentage bij de Kersenweide hebben losgelaten. Hier staat het CDA niet achter.

En naast de sociale woningbouw vallen veel andere sociale thema’s onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo kwam de directrice van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) onlangs vertellen over het werk dat zij doen en dat dit ‘meer dan de sociale dienst’ is. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van de verschillende regelingen rondom financiële tegemoetkoming van zelfstandigen tijdens de coronacrisis, maar ook over het verbeteren van de signaleringsfunctie van mensen die in problematische schulden terecht dreigen te komen. Voorkomen is beter dan genezen. Het CDA steunt dit standpunt en hecht aan het instellen van schuldhulpmaatjes .

Maar ook dankzij de inspanningen van organisaties en personen als de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, kerken of mantelzorgers, is het mogelijk om het sociale beleid zo goed mogelijk en met een menselijke maat uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan taalcoaches of de vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan bij mensen die eenzaam zijn.

En over maatschappelijke verantwoordelijkheid gesproken, kritische raadsleden dragen bij aan een goede en scherpe discussie over het beleid en de uitvoering. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben alle partijen behoefte aan fris bloed. Wie stelt zich verkiesbaar en wordt de verbindende schakel tussen de gemeenteraad en de maatschappelijke organisaties? Bij het CDA Bunnik bent u van harte welkom! Fractie- en bestuursleden vertellen u graag meer over het mooie werk van de gemeenteraad en hoe u bij kunt dragen aan een leefbare, sociale gemeente Bunnik! Van harte aanbevolen! Neem contact op met Herbert van Petersen (06 22 29 82 92).

Maarten van Vulpen

Fractieassistent CDA Bunnik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie