Afbeelding
Anne Ruth Webbink

Raadspraat: Doorfietsroute door dorp Bunnik

14 juli 2021 om 08:30 Column

De provincie wil graag samen met gemeenten doorfietsroutes realiseren zodat fietsers comfortabel, veilig en snel door de regio Utrecht fietsen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te nemen. Eén van die routes gaat lopen van Veenendaal naar het Utrecht Science Park. De route loopt volgens het plan vanaf Veenendaal, via Driebergen, door Odijk (vrijliggend fietspad langs de Zeisterweg en de Singel-noord) en over de parallelweg N229 naar Bunnik. 

In Bunnik is het voorstel dat de route gaat over de Schoudermantel, Stationsweg en Provincialeweg, tot de Van Zijldreef. Omdat deze voorgestelde route door de bebouwde kom van Bunnik loopt en langs veel woningen en in het centrum, heeft de gemeente in maart aanwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over het plan en gevraagd met reacties te komen. Daaruit blijkt dat er veel zorgen zijn of de doorfietsroute tot meer gevaarlijke situaties leidt, voornamelijk door verschil van snelheid van doorfietsers. Zoals speed pedelecs in vergelijking met de snelheid van inwoners met kleine kinderen op weg naar b.v. de sportclub. 

En de vraag of dwars door het dorp wel de beste route is? Hier hebben we in de raad extra aandacht voor gevraagd. Inwoners lieten ook van zich horen en hun voornaamste oproep luidde: ‘werk vanuit een visie op de hele weg door het dorp waarbij verkeersveiligheid voorop staat en laat ons meedenken hoe we dit het beste aan kunnen pakken’.

P21 dringt al lange tijd aan op een voorgenomen onderzoek naar dit deel van de Provincialeweg door het dorp. En uitvoering te geven aan de afspraak het dorp veiliger en autoluw te maken. Zou het bijvoorbeeld een mooie parklaan kunnen worden, met veel ruimte voor fietsers en voetganger en veel groen? Helaas is dit onderzoek (nog) niet uitgevoerd. Missen we door het ontbreken een totaal visie kansen het echt goed te doen? Er is nog veel onduidelijk en het plan van de doorfietsroute wordt pas eind dit jaar aan de raad voorgelegd, maar vanuit P21 staat verkeersveiligheid voorop. Onderdeel van het veiliger maken is het voornemen de snelheidslimiet in het dorp te verlagen naar 30km per uur. Daarmee wordt de rijbaan ook geschikt voor speed pedelecs en snorfietsen, zodat we die op het fietspad kunnen weren. Dit maakt het fietspad veiliger en dit vinden wij daarom een belangrijke voorwaarde. Ook is dit voor fietsers en voetgangers veiliger op oversteekplaatsen en kruispunten. En úiteraard moeten inwoners en wijkverenigingen mee kunnen denken zodat het doorfietspad ook echt wordt voor onze inwoners zelf.

Anne Ruth Webbink,

Raadslid P21

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie