Afbeelding
Frans Pouw
column

Raadspraat: Geluk bij een ongeluk

Column

In het World Happines Report staat Nederland op plek 5. Ondanks het coronavirus, dat veel mensen ongelukkig maakte. Uit het verslag blijkt dat mensen het afgelopen jaar veel veerkracht hebben getoond. En dat terwijl Nederlanders nogal klagerig van aard zijn.

We klagen over het weer, over van alles.

Nu is Bunnik niet hetzelfde als Nederland, maar ik wil toch enkele ontwikkelingen in en om Bunnik noemen waarmee we ons gelukkig kunnen prijzen.

Als eerste Odijk West, een project van 1.200 koop- en huurwoningen, waarvoor recent het Plan van Eisen door de Raad is aangenomen. Gelet op de woningbehoefte belangrijk voor Bunnik èn de regio.

Qua sociale huur zijn er gelukkig ook stappen gemaakt: Stationsstraat (Bunnik), Jochem Janszplantsoen en De Rozelaer (Odijk). Midden-huur verdient ook onze aandacht. Maar dat is nog toekomstmuziek. In Werkhoven komen er koop- en huurwoningen bij. De nieuwbouw aan De Oude Haven (Odijk) is op gang gekomen. Het Plan Van Aanpak Stationsgebied is door de gemeente goedgekeurd.

Ik heb meegemaakt hoe energiek inwoners bezig zijn met de Dorpskern Odijk en hoe ambtenaren dit participatieproces met grote stuurmanskunst faciliteren. Over De Meent gesproken, die tijdelijke terras-vergunning is toch Buitengewoon leuk!

Qua energietransitie staan we er goed voor: 2 zonnevelden à 15 ha. zijn in principe goedgekeurd.

Op het gebied van mobiliteit wordt er goed samengewerkt met de Provincie. Denk aan het snel-fietspad Veenendaal-Utrecht (of liever gezegd veilig-fietspad). Denk ook aan de paralelweg langs de N229, waar auto’s te gast zullen zijn, en denk ook aan de maximumsnelheid op die N229 van 60 km/uur.

De herinrichting van de Dorpstraat in Bunnik mag er ook zijn. Het is er echt beter op geworden. En, de zomerschool is weer van start gegaan onder het motto “in Bunnik is het leuk! Juist in de zomer.” Tenslotte kan ik voor onze groene gemeente het Raadsbesluit om te starten met een Groenvisie niet ongenoemd laten. Dit alles ondanks Corona. Geluk bij een ongeluk dus.

Een fijne zomervakantie!

Frans Pouw

advertentie
advertentie