Afbeelding
p21
column

Raadspraat: Er valt weer wat te kiezen in Bunnik

Column Raadspraat

Begin dit jaar maakten we als P21-fractie na de splitsing een nieuwe start. Voor een deel van de fractie waren we te ambitieus en werden bestuurlijke vernieuwingen “in Bunniks belang” tegengehouden. Het voelde bevrijd en de resultaten mogen er inmiddels zijn.

We maakten duidelijke keuzes tussen bouwen en natuur: In Odijk-west wel, in de Hoenderik niet. We koesteren onze bijzondere omgeving, ook in de vorm van een nieuwe omgevingsvisie. Er wordt weer betaalbaar gebouwd in de kernen, vooral voor jongeren en ouderen. We zijn kritisch over mobiliteit. Verbreding A27 niet. Wel realiseren van een veilig fietsnetwerk in en om Bunnik en we zijn in gesprek met bedrijven over duurzame mobiliteit en voorkomen van parkeeroverlast. Daarnaast komt er nieuw groenbeleid. We zetten de energietransitie telkens weer op de kaart. We nemen klimaatdoelstellingen serieus. Dit alles doen we graag samen met inwoners. Zie ook de enquête die werd uitgezet onder onze bevolking over de energietransitie, deze kon rekenen op veel belangstelling. Wellicht de belangrijkste opgave van deze eeuw. Meedenken kan nog steeds via Duurzaam Bunnik. We richtten ook zelf diverse groepjes op om per thema met de fractie mee te denken. We waren blij toen Paul Heijmerink medio dit jaar gehoor gaf aan ons verzoek zich als wethouder in te zetten. We voegden een derde wethouder toe, waardoor we in de regio beter op de kaart worden gezet. We halen hierdoor ook meer subsidies binnen voor mooie projecten.

We zien ernaar uit iedereen volgend jaar weer te ontmoeten, in maar vooral ook buiten, de raad om samen de plannen verder vorm te geven. De behoudende concurrentie van onze oud-fractieleden, houdt ons des te scherper. Net als de Liberalen waarvan de VVD heeft aangegeven de volgende raadsperiode af te splitsen. Het CDA voert stevige oppositie en ook dat wordt gewaardeerd. Kortom, er valt weer wat te kiezen in Bunnik. Een mede door corona ingegeven nogal onstuimig jaar. Nu even rust. Fijne en vooral gezonde feestdagen allen.

Jeroen Sterk

Raadslid P21

advertentie