College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven poseren met de Dromenwolk.
College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven poseren met de Dromenwolk. Bernice Vermeulen

Werkhoven wil samen werken aan een veilig, leefbaar en bewust dorp in 2040

19 september 2022 om 10:12 Achtergrond

WERKHOVEN De initiatiefgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven presenteerde woensdag 14 september in het Wapen van Werkhoven de procesaanpak voor het dorpsplan Werkhoven 2040 aangeboden aan het college, in de vorm van een dromenwolk. De groep dorpsbewoners wil een toekomstvisie voor het dorp ontwikkelen, waarbij alle betrokkenen van meet af aan betrokken zijn en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de krachten en talenten van het dorp. Daarvoor is een deskundige, onafhankelijke procesbegeleider nodig. 

Burgemeester Ruud van Bennekom was blij met de inzet van de initiatiefgroep, maar deed geen beloften. ,,Het college heeft bewondering en grote waardering voor de denkkracht en doekracht van de initiatiefgroep. De voorgestelde procesaanpak voor het opstellen van een dorpsvisie bespreken wij in het college en geven er daarna graag een vervolg aan. Wij moeten daarbij wel reëel zijn, want naast de quick-wins kosten sommige zaken (meer) tijd en geld. Deze presentatie, de dromenwolk en vooral de betrokken inwoners geeft ons inspiratie om hier samen invulling aan te geven. In Werkhoven kan het.” 

THEMA’S De initiatiefgroep wil duurzame oplossingen voor problemen die er al zijn en eraan komen. ,,De wereld verandert en Werkhoven verandert mee. Er komen verschillende thema’s op het dorp af die door hun complexiteit en samenhang niet op traditionele wijze zijn op te lossen. Een gedragen en verbindende toekomstvisie is nodig om richting te geven aan een uitvoeringsplan dat Werkhoven nu en op termijn aantrekkelijk en leefbaar houdt.”   

In de toekomstvisie worden verschillende thema’s behandeld, zoals woningbouw, de toenemende verkeersintensiteit, het afnemende voorzieningenniveau, de toekomst van de landbouw en toenemende urgentie tot verduurzaming en vergroening. De initiatiefgroep wil deze thema’s in samenhang met elkaar bekijken. ,,Dit zijn geen op zichzelf staande thema’s die eenvoudig zijn op te lossen. Ze zijn complex, hangen samen en beïnvloeden elkaar. Er is behoefte aan een integrale, toekomstgerichte aanpak.”

VASTGOEDEIGENAREN Dit wil de groep doen in samenwerking met inwoners, ondernemers, instanties en verenigingen in Werkhoven én de gemeente Bunnik. Ook de input van vastgoed- en grondeigenaren is van belang. ,,Het dorpsplan ‘Werkhoven in 2040’ heeft alleen kans van slagen als naast bewoners en ondernemers ook vastgoed- en grondeigenaren en instanties zich gemotiveerd verbinden aan een gezamenlijk proces. Dat betekent niet alleen de bereidheid tot investeren in geld en menskracht, maar ook de bereidheid om samen ‘op reis te gaan’, ruimte te scheppen (faciliteren) om te kunnen leren (loslaten) en ontwikkelen (groeien en stimuleren).” 

De initiatiefgroep organiseert de komende tijd inloopsessies om bij bewoners, ondernemers, instanties en verenigingen op te halen wat er leeft en speelt en om te inventariseren welke initiatieven er reeds lopen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie