De sluiting van de dagwinkel betekent een verloren voorziening voor het dorp.
De sluiting van de dagwinkel betekent een verloren voorziening voor het dorp. Agnes Corbeij

Leefbaar en Veilig Werkhoven is blij met budget in coalitieakkoord

Politiek

WERKHOVEN Leefbaar en Veilig Werkhoven is heel tevreden met de 2,5 ton die in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen staat voor het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Werkhoven. De werkgroep vraagt hier al langer om en eerder werd de aanvraag afgewezen

door Agnes Corbeij

Voorafgaand aan de verkiezingen heeft de groep flink gelobbyd bij gemeenteraadsleden en was er ook oprechte interesse vanuit de verschillende politieke partijen. In het coalitieakkoord, dat deze week openbaar werd, staat dat er geïnvesteerd gaat worden in de dorpen. Daarbij wordt Werkhoven niet vergeten. 

VISIE Voor Werkhoven is 2,5 ton beschikbaar voor het opstellen van een dorpsvisie en een aantal eerste maatregelen. Voor verbetering van de verkeersveiligheid in alle dorpen is 5 ton beschikbaar. De werkgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven is hier erg blij mee. ,,Het is mooi dat dit gedragen wordt. Het is genoeg geld voor de plan- en visiefase. De uitvoering van de plannen zal een veelvoud vragen, maar dan komt ook woningbouw om de hoek kijken en heb je een heel ander financieel plaatje.”  


De sluiting van de dagwinkel was feestelijk, maar betekent een verloren voorziening voor het dorp. - Agnes Corbeij

De werkgroep kreeg eerder 5000 euro van het Bunnik Aan Zet Fonds en is met dat geld bezig de communicatie op te zetten, zowel richting inwoners als richting de gemeente. 

NIEUWBOUW Om het dorp op termijn leefbaar te houden, sluit de werkgroep nieuwbouw niet uit. is ,,Werkhoven leeft, maar bruist niet. Er zijn toch nog steeds verrassend veel voorzieningen maar het aanbod neemt wel af. Gelijktijdig is het aanbod in zijn algemeenheid sober, weinig divers en eenzijdig. [...] De recente sluiting van de Dagwinkel betekent een aantasting van die sobere basis: je kunt niet langer meer voor alle basisvoorzieningen in Werkhoven zélf terecht.”

De werkgroep gaat nu eerst aan de slag om het dorp een stem te geven in het opstellen van de dorpsvisie. Zij willen dat deze vanuit het dorp gecreëerd wordt en daarmee door het dorp gedragen is. 

 

De sluiting van de dagwinkel was feestelijk, maar betekent een verloren voorziening voor het dorp.
advertentie