Natuurlijk speelplein Camminghaschool en Anne Frankschool
Natuurlijk speelplein Camminghaschool en Anne Frankschool Groendiensten

7 gezonde scholen in Bunnik

21 april 2019 om 12:15 Sport

Heel Bunnik in beweging

ODIJK Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Je bent een Gezonde School als je het vignet hebt behaald. De school besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk.

De Gezonde School-aanpak helpt de scholen planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Mieke: "Om het vignet te behalen moeten de scholen één thema kiezen. Veel scholen hebben voor het thema 'bewegen' gekozen en een enkele school voor het thema 'voeding'."

VOEDINGSWEEK Een mooi voorbeeld is de voedingsweek op de Beurthonk. Deze vond plaats in de week van 25 maart. Dit was de start voor het behalen van het vignet. Buurtsportcoach Jesper is contactpersoon van de Beurthonk: "Het was een super geslaagde week. Elke dag werd het 10 uurtje door vrijwillige moeders verzorgd. Elke dag iets anders. Nu waren er al een aantal kinderen die het zo lekker vonden dat ze het thuis ook gingen maken."

Eén kindje had tijdens het proeven van groenten en fruit gezegd: "Oeeh. Ik had paprika nog nooit gegeten, maar ik ga tegen mama zeggen dat ik paprika super lekker vind!"

De Beurthonk zal voeding blijven behandelen met de kinderen en ouders. Naast de voedingslessen met de kinderen zal er een voedingsbeleid komen op de school.

BEWEEGWEEK Van 8 tot en met 12 april was bij de Anne Frankschool de Beweegweek. Deze hele week stond in het teken van bewegen. De Anne Frankschool zet zich in op het thema bewegen. De week werd samen met FC Utrecht geopend. Waarna de groepen 5/6 een presentatie kregen van FC Utrecht over gezondheid. Zij hebben in deze week elke dag een Daily Mile om het scholencomplex gelopen, veel bewegend geleerd, op de fiets naar school etc.

Door middel van een beweegbeleid wordt er samen met de kinderen en ouders bewuster omgegaan met een goede levensstijl.

DE GEZONDE SCHOOL-PIJLERS Middels de vier pijlers wordt er structureel aandacht besteed aan gezondheid. Mieke: "De vier pijlers bestaan uit: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en tot slot beleid. Het is belangrijk dat er lessen zijn over het thema dat de school kiest. Gezond gedrag wordt gestimuleerd door aanpassingen te maken in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of 'groen' schoolplein en aan het betrekken van ouders bij de projecten.

Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling. Tot slot worden alle maatregelen voor de gezondheid van de leerlingen en leraren vastgelegd in het schoolbeleid. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen."

SAMENWERKING GGD Momenteel zijn de buurtsportcoaches in samenwerking met de scholen druk bezig om een gezonde schoolomgeving te creëren. Inmiddels hebben alle scholen uit de gemeente Bunnik het JOGG-convenant ondertekend. Dit betekent dat zij gezamenlijk stap voor stap werken aan een gezondere school. In samenwerking met de GGD hebben we de mogelijkheid om deze stappen te borgen en integreren middels het vignet. Inmiddels gaan 7 van de 7 scholen aan de slag om het vignet te behalen.

Wilt u meer weten over onze projecten? Kijk dan op www.bunnikbeweegt.nl of mail naar info@bunnikbeweegt.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie