Afbeelding
Richard Thoolen

Bunnik koploper provincie Utrecht wat betreft ‘gezond bewegen’

Overig

BUNNIK De inwoners van de Kromme Rijnstreek behoren op verschillende punten tot provinciale top-3 op het gebied van ‘gezond bewegen’. En dat terwijl inwoners van de provincie Utrecht toch al als meeste sporten en bewegen van Nederland. Met 56 procent van de inwoners die wekelijks sport, is de provincie Utrecht koploper in Nederland.  

Bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt steeds verder toe. De huidige coronacrisis heeft daar ook invloed op. Inwoners van de provincie Utrecht kiezen steeds vaker voor beweegvormen die individueel beoefend kunnen worden, zoals hardlopen en fietsen. Deze inzichten staan in de nieuwe special ‘Gezond bewegen’ van de Staat van Utrecht. Dit initiatief geeft maatschappelijke informatie over de provincie.

NAAR SCHOOL LOPEN OF FIETSEN Hieruit blijkt onder meer dat 81% van de kinderen van 10 en 11 jaar in de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede elke dag naar school loopt op fietst. Daarmee behoren ze tot de beste drie gemeenten van de provincie Utrecht. Bunnik komt niet verder dan 66%, maar deze gemeente behoort dan weer tot de provinciale top waar het het lidmaatschap van 10-11-jarigen van sportclubs betreft: liefst 96%. Voor Houten en Wijk is dat respectievelijk 95 en 90%.

Ook bij 13 tot 17-jarigen zit Bunnik in de top. Zo is 80% lid van van een sportclub en sport 84% wekelijks bij een club, vereniging of sportschool. 

Als we kijken naar alle inwoners is er voor Bunnik een opnieuw een top-3-plaats weggelegd waar het gaat om het lidmaatschap van een sportvereniging (36%), terwijl liefst 72% van de bewoners voldoet aan de beweegnorm. Daarmee is Bunnik zelfs provinciaal koploper. Houten staat dan weer in de top-3 waar het ‘wekelijks sporten’ betreft (61%).

LEVENSSTIJL Deskundigen signaleren een groeiend besef onder inwoners over het belang van een gezonde levensstijl. Voldoende beweging vormt een onderdeel van de gezonde levensstijl die steeds meer mensen nastreven. Een van de belangrijkste vragen is hoe je mensen kunt laten bewegen voor wie het nu nog niet vanzelfsprekend is. Op verschillende universiteiten wordt daar steeds meer onderzoek naar gedaan en wordt bestudeerd met welke aanpak de leefstijl van mensen positief beïnvloed kan worden.

SPORTEN IN DE OPENBARE RUIMTE Het aandeel Utrechters dat kiest voor fitness of duursporten in de openbare ruimte groeit de afgelopen jaren. Dat gebeurt geregeld in georganiseerde sportgroepjes, maar bewegen vindt in toenemende mate ook ‘alleen’ plaats. Het zonder anderen sporten past enerzijds bij de wens van veel mensen om hun tijd flexibel te kunnen indelen en anderzijds zijn het beweegvormen waarbij corona vrijwel geen hinder opwerpt. In de sportcijfers valt ook op dat oudere (65+) steeds langer actief in beweging blijven. De opkomst van onder meer fietsroutenetwerken en klompenpaden in het Utrechtse landschap lijken hieraan bij te dragen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht: ,,Ik vind het belangrijk dat de provincie Utrecht bijdraagt aan een samenleving waarin inwoners de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen. Dat houdt ons vitaal. De provincie wil daarom bijdragen aan meer en betere sport- en beweegmogelijkheden in de buitenruimte, waar inwoners van de provincie Utrecht gebruik van kunnen maken.”

\

STAAT VAN UTRECHT De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente Utrecht. Het geeft informatie over alle 26 Utrechtse gemeenten, op basis van actueel onderzoek. De cijfers en analyses zijn gebundeld. De Staat van Utrecht laat zien waar kansen en uitdagingen liggen en biedt input voor plannen of beleid door middel van ruim 400 indicatoren verdeeld over twaalf thema’s. Elk jaar kiest de Staat van Utrecht een actueel thema uit om verder te verkennen. Dit jaar is dat het onderwerp gezond bewegen in de regio.

Wie de special ‘Gezond bewegen’ persoonlijk wil ontvangen, kan terecht op www.staatvanutrecht.nl of mail naar info@staatvanutrecht.nl 

advertentie