Vorige week keurde de gemeenteraad het Plan van Aanpak rondom project Odijk-West vast, met het daarbij behorende budget van 4,4 miljoen euro tot eind 2022 voor de eerste drie fasen van het Plan van Aanpak. Hiermee zijn de plannen voor de bouw van duizend tot vijfduizend woningen definitief uit de koelkast.  

INSPRAAK In juni werd het Plan van Aanpak rondom de grote nieuwbouwplannen Odijk-West twee keer in het Open Huis behandeld en twee keer waren er geen insprekers. Wethouder Ali Dekker wil daar verandering in brengen. ,,Het onderwerp moet gaan leven bij de inwoners van Odijk, het is een belangrijk onderwerp voor het dorp.”

Dekker begrijpt best dat inwoners niet in alle onderwerpen in het Open Huis geïnteresseerd zijn. ,,Niet alles wat we in het gemeentehuis doen heeft direct uitstraling op de bevolking. Maar dit onderwerp heel duidelijk wel. Mensen kijken hier straks tegenaan en het geluid van de bouw gaan we allemaal horen.” Hiermee verwijst ze naar de geluiden van het heien die de afgelopen drie weken in het hele dorp te horen zijn voor de nieuwbouw van Het Burgje. 

Als voormalig lid van de Provinciale Staten weet Dekker heel goed hoe belangrijk het is om de bewoners op tijd mee te nemen in grote plannen. ,,Als de burgerparticipatie niet geslaagd is, is dat garantie op ongenoegen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van de kaders. Daarin staat ook het participatietraject opgenomen.” 

ASSERTIEF Toen tijdens het eerste Open Huis niemand kwam inspreken, was de raad verbaasd en werd een tweede Open Huis georganiseerd. Ook daar kwam niemand inspreken. Het onderwerp bleek nog te abstract. Toch is Dekker niet ongerust. ,,Bunnikers zijn assertief. Ze zullen hun stem laten horen op het moment dat ze denken dat het de verkeerde kant op gaat. Er zijn ook veel voorbeelden te noemen van succesvolle burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld de bomen langs de Singel.”

Dekker noemt ook de klankbordgroep Odijk-West, die in 2008 werd opgericht. De leden hebben verstand van zaken en zijn geen direct betrokkenen zoals bewoner van het plangebied. Zij zetten hun kennis en kunde in om de gemeente te adviseren. Dekker verwacht dat de leden van deze groep ook weer betrokken worden. De voorzitter van de groep, Marc Bergkotte, is enigszins verbaasd over deze opmerking. ,,We zijn nooit opgeheven. Maar we hebben van de gemeente niks gehoord over het afronden van het Plan van Aanpak.”

RIJDENDE TREIN De klankbordgroep had graag al kunnen meelezen met het Plan van Aanpak. Bergkotte vind het jammer dat ze deze kans niet hebben gehad. ,,Er valt op zich wat voor te zeggen, omdat het vooral een procesdocument is. Maar wij hadden de nieuwe projectwethouder, en de nieuwe projectmanager graag van ons advies willen voorzien en hadden willen voorkomen dat de we op een rijdende trein moeten springen.”

Toch doen ze dat graag, op die trein springen. De vijf leden van de klankbordgroep hebben onderling aangegeven door te willen gaan met het advieswerk ten aanzien van de plannen voor Odijk-West. In maart heeft de projectmanager contact met ze gezocht. ,,Hij heeft gevraagd of we als klankbordgroep nog in beeld zijn. Dat zijn we zeker. We zijn er klaar voor, nog net zo wakker als alle voorgaande jaren! We hebben ruime ervaring vanuit de eerdere adviestrajecten en die zetten we heel graag in.” 

AFSTAND De klankbordgroep was niet aanwezig bij de beide Open Huizen. Dat was bewust, aldus Bergkotte. ,,Dit is de plek waar belanghebbenden, individuele bewoners of andere groeperingen hun stem kunnen laten horen. Als klankbordgroep zijn we gewend om de projectorganisatie te adviseren (is onze opdracht) en houden we ons wat meer op afstand van het politieke proces rond de gemeenteraad. Dat wilden we nu ook doen.”

Wethouder Ali Dekker reageert op de opmerkingen van Bergkotte. ,,Het Plan van Aanpak is, zoals ze zelf ook zeggen, een procesplan: welke fases moeten worden doorlopen en hoe organiseren we dat? Daar ligt niet de toegevoegde waarde van klankbordgroep.” 

MEER DAMES Inmiddels zijn er afspraken gemaakt tussen de wethouder, de projectmanager en de klankbordgroep om te gaan praten met elkaar. De klankbordgroep bestaat nu uit vijf mannen en zou zich graag uitbreiden met meer leden waaronder meer dames. Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij Marc Bergkotte via: bergk101@gmail.com of zich melden bij de projectorganisatie van de gemeente, via 030-6594848.

In het Plan van Aanpak staat dat er in het derde kwartaal van 2020 een programma van eisen wordt opgesteld. Het communicatieplan is daar onderdeel van. 

door Agnes Corbeij

Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
Heel Odijk kan sinds een paar weken dagelijks meegenieten van het heien van de volgende fase van nieuwbouwproject Het Burgje