Waarde van woningen stijgt elk jaar weer
Waarde van woningen stijgt elk jaar weer BDU

Verhoging OZB uitgelegd: wat gaat u komend jaar betalen?

Wonen

BUNNIK In de rubriek ‘Deel je nieuws’ op BunniksNieuws.nl stond op 29 december een bijdrage van een van onze lezers, onder het kopje: ‘OZB gemeente Bunnik 17 % gestegen’. Deze lezer veronderstelt dat bij een waardestijging van de woning van bijvoorbeeld 15 procent, de te betalen onroerend zaak belasting (OZB) ook met 15 procent stijgt. Gelukkig is dat niet het geval. 

Op vrijdag 22 november meldde Bunniks Nieuws een besluit van de gemeenteraad om de OZB in 2022 met 2,5 procent te verhogen. Dit roept vragen op bij lezers die zien dat hun woning met 15 of 20 procent in waarde is gestegen: hoezo ‘maar’ 2,5 procent?

VAST BEDRAG OZB IN BEGROTING Bij de begroting gaat de gemeente uit van een vast bedrag dat zij jaarlijks aan onroerendezaakbelasting (OZB) wil ontvangen. Mochten de waardes van Bunnikse huizen stijgen, dan stijgt dit bedrag op de gemeentelijke begroting niet mee. De gemeente blijft hetzelfde bedrag ophalen. Om dat te realiseren sleutelt de gemeente aan het percentage onroerendzaakbelasting. Door de enorme waardestijgingen van woningen in afgelopen jaar, betekent dit een lager percentage. Dit jaar komt dat neer op een OZB-tarief van 0,1272 procent van de WOZ-waarde op 1 januari 2021 (de zogenaamde peildatum). Het OZB-tarief vorig jaar was hoger en bedroeg 0,1397 procent van de WOZ waarde. Het tarief is dus bijna 9 procent lager dan vorig jaar. Dit percentage zou nog lager uitvallen als de gemeente de onroerendzaakbelasting niet met 2,5 procent zou hebben verhoogd. In totaal haalt de gemeente dus 2,5 procent meer op dan vorig jaar in de begroting stond. De gemeente heeft daarnaast een inflatiecorrectie toegepast. Het uiteindelijk te betalen bedrag blijft natuurlijk afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Als de waarde van uw woning in 2020 met meer dan 9 procent is gestegen, gaat u dus meer OZB betalen.

advertentie