Afbeelding
Richard Thoolen

Bunnik draait verhoging OZB belasting voor één jaar gedeeltelijk terug en schaft hondenbelasting af

12 november 2021 om 14:25 Politiek

ODIJK De raad heeft op 11 november een voorstel aangenomen om volgend jaar eenmalig een korting van 2,5 procent toe te passen op de onroerend zaak belasting (OZB) - deze was voor dit jaar met 5 procent verhoogd. Ook besloot de gemeenteraad om volgend jaar de hondenbelasting af te schaffen. Een eenmalige meevaller maakt dit volgens een meerderheid van de raad mogelijk.

door Frits Beijnink

Eind vorig jaar besloot de raad om de OZB belasting voor 2021 met 5 procent te verhogen. Dit moest 260.000 euro per jaar opleveren als extra armslag in een tijd van dreigende tekorten. Tegelijkertijd nam de raad toen een motie van De Liberalen en P21 aan om bij een meevaller in de rijksbijdrage deze verhoging terug te draaien. 

EENMALIGE MEEVALLER, ONZEKERE VOORUITZICHTEN Afgelopen september bleek dat Bunnik dit jaar compensatie van het rijk krijgt voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit miljoen geeft een overschot voor 2021 van bijna 5 ton. De komende jaren blijven de financiën onzeker. Zo is nog onduidelijk hoe het rijk zal bijdragen in de stijgende kosten in het sociaal domein - zoals jeugdzorg, thuiszorg en bijstand. Ook zijn de kosten van de invoering van de Omgevingswet per juli 2022 moeilijk in te schatten. De gemeente Bunnik heeft nog wel voldoende geld in de spaarpot, maar door grepen in de kas wordt dat elk jaar minder: de algemene reserve daalt dit jaar van 6,5 miljoen naar 5 miljoen. 

OZB BELASTING  Voor 2022 wordt op voorstel van De Liberalen en CDA de helft van de structurele verhoging van de OZB belasting eenmalig ‘teruggegeven’, met een korting van 2,5 procent. De partijen vinden het belangrijk dat de inwoners van Bunnik delen in de eenmalige meevaller. Deze korting kost de gemeente volgend jaar 130.000 euro. Bunniks Belang en P21 stemden tegen omdat de gemeente er financieel nog steeds moeilijk voor staat. 

HONDENBELASTING De raad sprak al vaker over afschaffing van de hondenbelasting. Dit is intussen  gebeurd in de helft van de Nederlandse gemeenten, men vindt deze belasting niet meer van deze tijd. De hondenbelasting ligt in Bunnik nu op 95 euro voor de eerste hond en 128 euro voor de tweede. CDA, De Liberalen en P21 vinden het onrechtvaardig dat een kleine groep mensen een relatief grote bijdrage levert aan de algemene middelen. Zij stellen: ,,Hondenbelasting belet huishoudens met een kleine portemonnee om een sociaal huisdier als een hond te houden”. Volgend jaar wordt deze belasting afgeschaft. Het hondenbeleid - poep opruimen, regels ten aanzien van aanlijnen - en ook handhaving blijven gewoon bestaan. Bunniks Belang noemde het zorgelijk dat de gemeente hiermee jaarlijks 82.000 euro minder inkomsten heeft. Uiteindelijk steunden zij het voorstel dat daarmee unaniem werd aangenomen.   

TARIEVEN Volgend jaar gaat de rioolheffing met 4,3 procent omhoog, van 218 euro naar 227 euro voor een woning of klein bedrijf. Het tarief voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten daalt voor een eenpersoonshuishouden van 189 naar 186 euro en stijgt voor een meerpersoonshuishouden van 321 naar 322 euro. Deze tarieven volgen niet de inflatie maar moeten elk jaar kostendekkend zijn. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie