De markt in Odijk
De markt in Odijk Agnes Corbeij

Slager verdwenen van de markt in Odijk omdat hij te weinig kip verkoopt en teveel vlees

17 november 2022 om 17:50 Winkels

ODIJK De slager die sinds de zomer op de markt in Odijk stond, is verdwenen. Hij verkocht te veel vlees en te weinig kip om aan de vergunning te voldoen. Volgens het gemeentelijk beleid is er geen ruimte voor een slager op de markt. Klanten zijn verbaasd en vinden het jammer dat hij verdwijnt. De marktslager zelf vindt het jammer, maar heeft een plek gevonden in Soesterberg.

door Agnes Corbeij 

In het standplaatsenbeleid van de gemeente Bunnik staat dat er op de markt in Odijk ruimte is voor een viskraam, een groenteboer, een kaasboer, een bloemenkraam, een poelier, een bakker en een loempiakraam. Voor het dorp Bunnik geldt overigens hetzelfde. In Werkhoven is ruimte voor een groenteboer, kaasboer en viskraam. In Odijk staan de meeste kramen er op woensdagochtend. 

VERGUNNING Voor het verkopen van vlees in een marktkraam is volgens het beleid van de gemeente dus nergens ruimte. De jonge slager, Arie-Pieter Slootweg, had een vergunning aangevraagd voor een poelier, omdat hij ook kip verkoopt. ,,Ik was vooraf op de markt wezen kijken en het voelde goed. Dus heb ik het gewoon geprobeerd. De gemeente wist dat ik slager ben, dat staat in mijn naam. Ik had binnen een dag de vergunning binnen.” De vergunning was achter aangevraagd voor poelier en dat is hij niet. Een woordvoerder van de gemeente: ,,Dit is geen probleem als de ruime meerderheid de verkoop van kip zou zijn.” Dat is echter niet het geval.  

Bij de gemeente kwam een klacht binnen over de slager, omdat hij vooral vlees verkoopt en dit in strijd is met de standplaatsenvergunning. Op de website van de slager staat beschreven welke producten hij verkoopt. Daar staat kip niet specifiek benoemd, terwijl rund, kalf, varken, paard en lam wel genoemd worden. Wie de klacht heeft ingediend, is niet bekend gemaakt in verband met de privacy. 

Het is een heel gezellige markt en de verkoop liep al snel heel goed.

De gemeente nam na de klacht contact op met Slootweg en na het gesprek besloot hij de vergunning op te zeggen. Een woordvoerder van de gemeente zegt hierover: ,,Dit omdat het voor hem niet mogelijk was om op dinsdagavond heel zijn kraam om te bouwen voor de verkoop van kip op woensdag op de Meent in Odijk.” Slootweg zelf vindt het jammer. ,,Het is een heel gezellige markt en de verkoop liep al snel heel goed. Ik heb er uiteindelijk vier maanden gestaan.” Hij gaat er niet erg onder gebukt dat hij weg moest. ,,Ik heb snel een nieuwe plek gevonden, ik ga volgende week naar Soesterberg.”  

BELEID Sommige klanten vinden het wel jammer. Waarom er geen ruimte is voor een marktslager in het beleid blijft onduidelijk. De woordvoerder van de gemeente zegt hierover: ,,Bij het opstellen van het standplaatsbeleid is in 2017 rekening gehouden met de bestaande standplaatshouders. Een van de doelen van de beleidsregels was het ‘Voorzieningenniveau in de gemeente beschermen’.” Waarom er geen slager past bij de andere kramen, begrijpen de andere marktkooplieden ook niet. Zij waren juist blij met de aanvulling.

DISCUSSIE Het standplaatsenbeleid van de gemeente wordt momenteel herzien, daarover wordt begin 2023 besloten. Hierover is ook in het project Dorpshart Odijk gesproken, in het kader van de vraag hoe het dorpshart weer kan gaan bruisen. De woordvoerder zegt hierover: ,,We gaan deze lijst actualiseren en er ook wat flexibiliteit in bouwen, zodat het aanbod aan standplaatsen aanvullend kan zijn op de lokale voorzieningen zoals winkels.” De kans dat de marktslager terug kan keren, lijkt dus klein. Of de kaasboer, bakker, groenteboer en bloemenman kunnen blijven op de markt zal begin volgend jaar bekend worden.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit je eigen dorp?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie