Het Eikenpad wordt een snelfietsroute
Het Eikenpad wordt een snelfietsroute Agnes Corbeij

Tracékeuze in bewonersbijeenkomst snelfietsroute Eikenpad plantsoen

Verkeer en vervoer

BUNNIK Op 7 december was er een online bijeenkomst over het fietspad door het Eikenpad plantsoen en de aangrenzende akker. De gemeente liet twee tracés zien, waarover inwoners binnenkort kunnen stemmen. Voor deze bijeenkomst was een uitnodiging naar 250 adressen verstuurd, 46 inwoners waren aanwezig.   

Inwoners kunnen vanaf 10 december in de ‘BouwApp’ - te vinden via de website van de gemeente - stemmen over de twee tracés en over de afscherming van de fietsroute, in de vorm van een haag of een hek. 

SPEED PEDELECS Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ook speed pedelecs en brommers over het fietspad door het plantsoen worden geleid. In eerdere bewonersbijeenkomsten stelde de gemeente dat dit verkeer via de Gildenring zou blijven lopen, in reactie op zorgen van inwoners over de veiligheid van kinderen die in het plantsoen spelen. De huidige fietsverbinding tussen de aansluiting van het nieuwe fietspad op het Vagantenpad en de Gildenring Noord wordt ‘afgewaardeerd’.

AANKOOP AKKER De gemeente is nog in gesprek met de eigenaar van de akker ten noorden van de Gildenring. Als de aankoop lukt kan het bestemmingsplan voor het aangekochte deel van de akker gewijzigd worden. Dat bestemmingsplan zal, na de gebruikelijke periode voor het indienen van reacties, besproken worden in het Open Huis van 21 april. Een definitief besluit in de raad volgt op 21 mei.

advertentie