Afbeelding
Provincie Utrecht

Provinciale weg in Bunnik krijgt onderhoudsbeurt en fietsstraat

24 september 2021 om 10:00 Verkeer en vervoer

BUNNIK Vanaf woensdag 22 september tot en met zaterdag 6 november voert de Versluys Groep in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit aan een gedeelte van de N229 in Bunnik. Daarnaast wordt de parallelweg omgebouwd tot fietsstraat.

Het groot asfaltonderhoud betreft het gedeelte van de weg vanaf de Schoudermantel in Odijk tot de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Werkhoven. De fietsstraat betreft het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Bunnik en Werkhoven.

WERKZAAMHEDEN De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd en betreffen het asfaltonderhoud aan de hoofdrijbaan, inclusief busbaan (fase 1 t/m 3) en de aanpassingen aan de parallelweg (fase 4).

Op een kaartje zijn de fasering en de locatie van de werkzaamheden aangegeven. Fase 5 betreft werkzaamheden bij de bushalte in Werkhoven en wordt later uitgevoerd (na half november).

ASFALTONDERHOUD De asfaltwerkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de busbaan beginnen op 22 september en duren tot en met 11 oktober. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt en op sommige plaatsen de fundering, het aanbrengen van twee nieuwe lagen asfalt en het aanbrengen van bermverharding en belijning. Deze werkzaamheden zijn nodig om de weg in een goede en veilige conditie te houden. Op de hoofdrijbaan en de busbaan wordt een geluidsreducerende asfaltlaag toegepast.

In de loop van 2022 worden de kruispunten met de Singel en de Burgweg/Zeisterweg aangepakt. Op een later moment volgt hierover meer informatie.

PARALLELWEG De werkzaamheden aan de parallelweg bestaan uit wegaanpassingen die van de parallelweg een fietsstraat maken waarbij de fiets op nummer één staat en de auto en het landbouwverkeer ‘te gast’ zijn. Doel is om de bereikbaarheid per fiets te verbeteren en gezonde mobiliteit te bevorderen.

De parallelweg tussen Bunnik en Werkhoven wordt in rood asfalt uitgevoerd, met zwarte markering in het midden en gedeeltelijk met bermverharding aan de zijkant. Het stuk vanaf de bebouwde komgrens in Bunnik tot de Singel in Odijk wordt onderdeel van de doorfietsroute Utrecht-Veenendaal.

De snelheid voor bestemmingsverkeer op de parallelweg gaat omlaag naar 30 km/uur en er komen snelheidsbeperkende maatregelen (4 drempels).

Bij de huizen langs de Schoudermantel worden parkeerplaatsen voor de bewoners aangelegd.

BUSHALTE WERKHOVEN Bij de bushalte met voetgangerstunnel en fietsenstallingen in Werkhoven wordt de bestrating en de positie van de fietsenstallingen aangepast. Ten behoeve van de veiligheid wordt een hekwerk geplaatst zodat oversteken van de hoofdrijbaan naar en van de bushaltes niet meer mogelijk is.

De uitvoeringsdatum is nog niet exact gepland, omdat de materialen nog niet beschikbaar zijn. Als de leverdata bekend zijn (verwachting is half november), volgt nadere informatie over deze werkzaamheden.

WEGAFSLUITINGEN Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de weg periodiek gedurende avonden en nachten en/of weekenden worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Een overzicht van de wegafsluitingen vindt u hier.

Tijdens de wegafsluiting van de hoofdrijbaan (fase 1, 2 en 3) wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A12, N225, N226 en de N227.

Fietsers blijven gedurende fase 1,2 en 3 gebruik maken van de parallelweg langs de N229.

Fietsers worden gedurende fase 4 over een afgescheiden gedeelte van de hoofdrijbaan (busbaan) geleid onder begeleiding van verkeersregelaars.

Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een vrije doorgang.

Gedurende fase 1 wordt de lijnbus omgeleid via Werkhoven.

Gedurende fase 2 en 3 wordt de lijnbus omgeleid via de parallelweg.

Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar, al dan niet met maatregelen.

SLAG OM DE ARM Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als de buitentemperatuur lager is dan voorzien of als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn.

BOUWAPP 

Download en installeer de BouwApp

Ga naar ‘Ontdek’

Zoek: ‘Groot onderhoud N229’

Selecteer het project

Klik op volgen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie