Afbeelding
KRU

Alternatief ‘2x6 binnen de bak’ in Amelisweerd voldoet aan alle eisen

7 juli 2021 om 14:00 Verkeer en vervoer

UTRECHT Er is een alternatief voor de verbreding van de Ring Utrecht dat aan alle eisen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid voldoet, zonder dat de bak in Amelisweerd hoeft te worden verbreed. Deze conclusie trekt de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) uit het nieuwe, tweede rapport van het ingenieursbureau SUUNTA (link). Het verkeerskundig rapport is uitgegaan van alle door het Rijk gestelde ontwerpeisen en laat zien dat zelfs bij het - zeer onrealistische - hoge scenario dat het Rijk hanteert, de doorstroming aan alle gangbare eisen voldoet. Met de voorgestelde configuratie wordt de doorstroming zelfs beter dan met het Tracébesluit.

Het eerste in juni 2019 gepubliceerde onderzoek van SUUNTA toonde al aan dat een variant met 2x6 rijstroken binnen de huidige betonnen bak in Amelisweerd leidt tot voldoende doorstroming. Dit tweede, nieuwe SUUNTA-rapport is opgesteld naar aanleiding van de cijfers van het TB 2020, de nieuwe snelwegeisen (ROA 2019) en de eerdere kritiek van Rijkswaterstaat op het eerste SUUNTA-rapport. Rijkswaterstaat kwam in 2019 met een aantal punten van kritiek. Het zou niet voldoen aan alle veiligheidseisen en zou onvoldoende uitvoerbaar zijn: brugpijlers zouden mogelijk verplaatst moeten worden en de weefvakken zouden niet uitgevoerd kunnen worden. Dit tweede rapport gaat in op deze punten van kritiek, weerlegt deze of biedt passende oplossingen. Nieuwe berekeningen laten verder zien dat het ontwerp ook voldoet in geval van een hoog WLO-scenario voor 2040. (WLO: Welvaart en Leefomgeving: https://www.wlo2015.nl). Overigens wijst ook de minister in het Tracébesluit 2020 op de verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving dat een laag verkeersscenario waarschijnlijker is dan dit hoge scenario. Ook de KRU vindt dit hoge scenario zeer onrealistisch omdat alle scenario’s een afvlakkende lijn vertonen naast de Corona-invloed zoals thuiswerken.

MAXIMUMSNELHEID 80 KM/U Het ontwerp voldoet bij de door het Rijk verkozen maximumsnelheid van 100 km/u. Maar zowel het ingenieursbureau als de KRU pleiten voor een maximumsnelheid van 80 km/u op de Ring. Niet alleen biedt 80 km/u vele voordelen op het gebied van veiligheid, doorstroming, (stikstof)emissie en klimaatbeleid, maar ook is het beter voor de gezondheid van de bewoners. Er is veel minder uitstoot van fijnstof en minder lawaai. Een oplossing binnen de huidige bak in Amelisweerd spaart Amelisweerd en waardevolle natuur, is eenvoudiger en sneller uitvoerbaar en voorkomt grote uitvoeringsrisico’s met kosten- en tijdoverschrijdingen. Zo hoeven er geen schermwanden te worden geplaatst met onbekende gevolgen voor de waterhuishouding. De bouwoverlast voor de omgeving is substantieel minder. En niet in de laatste plaats betekent de keuze voor deze variant een forse besparing op het inmiddels tot bijna 1,5 miljard euro opgelopen budget.

RIJNSWEERD Het nieuwe rapport van SUUNTA kiest voor een configuratie van het knooppunt Rijnsweerd waarin -overeenkomstig de keuze in het Tracébesluit – de zogeheten Varkensbocht vervalt. De SUUNTA variant vormt dus geen beletsel voor het plan om 1600-2000 woningen aan de Archimedeslaan te bouwen. Ieder argument tot verdere aantasting van Amelisweerd vervalt. Nut en noodzaak ontbreken, zeker ook in het licht van de huidige ontwikkelingen zoals de spits mijden. De Kerngroep Ring Utrecht roept daarom de minister, Tweede Kamer en de onderhandelende fracties op het huidige Tracébesluit in te trekken en te kiezen voor duurzame alternatieven, die de waardevolle natuur sparen en beter zijn voor de gezondheid van bewoners.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie