Een rustige Kromme Rijn bij Rhijnauwen, september 2022.
Een rustige Kromme Rijn bij Rhijnauwen, september 2022. Frits Beijnink

Ruim baan voor motorboten op Kromme Rijn bij Bunnik, tot tenminste 2025

4 maart 2023 om 08:00 Recreatie Tips van de redactie

ODIJK Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de vergunningplicht voor motorboten op de bovenloop van de Kromme Rijn (tussen Utrecht en Werkhoven) per februari opgeheven. De reden is gemak: het scheelt volgens het waterschap ‘tijd en bureaucratie voor zowel motorbooteigenaren als waterschap’. Het opheffen van de vergunningplicht zou ook ingegeven zijn door de nieuwe Omgevingswet, die meerdere malen is uitgesteld en nu per 1 juli van dit jaar moet ingaan.

door Frits Beijnink

De vergunning werd voorheen – steeds voor een jaar – afgegeven als aan een aantal voorwaarden voldaan werd, waaronder een maximale bootlengte van 10 meter (14 meter voor bedrijfsmatig gebruik). Dat betekende dat (vrijwel) iedereen die de moeite nam om jaarlijks zo’n vergunning aan te vragen, die ook kreeg. Maar waar eerder dagjesmensen vanuit Utrecht met een motorboot maar zónder vergunning zich nog tegengehouden voelden door verbodsborden die op de vergunningplicht wezen, is dat nu voorbij. En dat is geen verbetering voor de talloze kanovaarders, suppers, zwemmers en wandelaars die in de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen recreëren op, in en langs de Kromme Rijn.

NOG MEER VIEZE BOTEN?

Eerder berichtte Bunniks Nieuws hoe zowel het waterschap als de gemeenten Bunnik en Utrecht af willen van de uitstoot van motorboten op de Kromme Rijn, maar dat desondanks maar niet lukt. Begin vorig jaar vroeg de Partij voor de Dieren in de gemeente Utrecht: „Is het college ervan op de hoogte dat met de komst van de Omgevingswet het vergunningensysteem komt te vervallen voor varen op de Kromme Rijn, waardoor er nóg meer vieze boten zullen gaan varen?” Het antwoord moest de vragenstellers geruststellen: „Het college maakt zich hierover geen zorgen. Het vergunningensysteem van HDSR dat toeziet op het deel van de Kromme Rijn dat onder hun beheer valt, wordt beëindigd door HDSR op het moment dat de Kromme Rijn enkel nog toegankelijk is voor emissievrije vaartuigen. HDSR, de gemeente Bunnik en de gemeente Utrecht trekken samen op om het voorgenomen plan om de Kromme Rijn vanaf 1 januari 2025 emissievrij te maken te realiseren.” Maar in tegenstelling tot deze uitspraak heeft het waterschap de vergunningplicht nu dus al opgeheven

REACTIE WATERSCHAP

Bunniks Nieuws heeft het waterschap om uitleg gevraagd en was verbaasd over de antwoorden. Over de afspraak om de vergunningplicht pas per 2025 op te heffen meldt de woordvoerder simpelweg: „De antwoorden van het college van Utrecht dateren van een jaar geleden. Inmiddels is besloten om dit verkeersbesluit te nemen, om zowel motorbooteigenaren als waterschapsmedewerkers niet onnodig met werk te belasten.” De zorgen die de Partij voor de Dieren in Utrecht had, worden ook niet gedeeld door het waterschap: „De verwachting is dat dit verkeersbesluit niet veel effect heeft op de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op de Kromme Rijn. De regels wijzigen immers niet. Ook worden de borden vervangen.” Daarmee bedoelt het waterschap dat de eerdere verbodsborden die op de vergunningplicht wezen, worden vervangen door informatiepanelen die de regels aangeven, waaronder de maximale lengte van 10 meter. En daar voldoet in praktijk elke sloep of boot met buitenboordmotor aan, maar nu zonder dat de eigenaar eerst een vergunning heeft moeten aanvragen 

DE BAL IN HET MIDDEN

Voor verkeersregels op de Kromme Rijn is het waterschap volgens de Scheepvaartverkeerwet het ‘bevoegd gezag’. Dit was ook het eerdere antwoord van het college van Bunnik op raadsvragen over deze kwestie. Het waterschap meldt: „De gemeenten Utrecht en Bunnik en ons waterschap zijn alle drie partij als het gaat om gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn. Ze hebben alle aangegeven dat ze emissieloos varen op de Kromme Rijn voorstaan. Het overleg en de afstemming tussen deze drie partijen om tot een eenduidig regime te komen, op een gelijk tijdstip, is nog gaande.” De bal ligt daarmee nu al een jaar in het midden, tussen drie partijen in. Waarom het waterschap hier niet over gaat maar drié partijen het kennelijk eens moeten worden, wordt niet toegelicht. De verklaring lijkt dat de Scheepvaartverkeerwet volgens het waterschap niet de ruimte biedt om alleen emissieloze motorboten (elektrisch aangedreven) toe te staan. Die wet biedt overigens wel degelijk de mogelijkheid tot verkeersregels om verontreiniging, schade aan ‘landschappelijke waarden’ en hinder of gevaar voor zwemmers te voorkomen. Maar het lijkt er nu op dat de gemeenten, hoewel die niet het ‘bevoegd gezag’ zijn, regels moeten opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Bunniks Nieuws heeft intussen vragen gesteld aan het college van Bunnik en zal hier in een volgende artikel op terugkomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie