Gebouwtje aan de Ds. Herm. Pollaan 1 in Werkhoven, dat moet wijken voor een gebouw met zes appartementen.
Gebouwtje aan de Ds. Herm. Pollaan 1 in Werkhoven, dat moet wijken voor een gebouw met zes appartementen. Frits Beijnink

Bouw appartementen aan Ds. Herm. Pollaan in Werkhoven een stap dichterbij

19 november 2023 om 16:15 Politiek Tips van de redactie

ODIJK De gemeenteraad heeft op 16 november de kaders voor de ontwikkeling van een gebouw met zes appartementen in Werkhoven goedgekeurd. De prijzen van de koopappartementen worden maximaal 355.000 euro (prijspeil 2023, volgend jaar 390.000 euro). Volgende stap is het maken van een ontwerp en het wijzigen van het bestemmingsplan, als de raad het ontwerp goedkeurt.

door Frits Beijnink

Op de informatieavond van 26 oktober deelden buurtbewoners hun bezwaren tegen vooral de hoogte van het pand. Zij vrezen voor inkijk, minder invallend zonlicht en gevaarlijke verkeerssituaties. Wethouder Onno James en enkele raadsleden brachten vervolgens op uitnodiging van de bewoners een bezoek aan Werkhoven om de situatie ter plekke te bekijken. Dat leidde op de politieke avond van 2 november nog wel tot debat in de raad, maar niet tot verlaging van de hoogtenormen voor het pand – zoals die overigens overal in de gemeente gelden.

GEEN SOCIALE HUUR MAAR ‘SOCIALE KOOP’

Eerder hadden de initiatiefnemers een voorstel ingediend voor een gebouw met vier sociale huurappartementen en twee appartementen voor middenhuur. Maar op de informatieavond werd duidelijk dat ze nu koopappartementen willen bouwen. Oorzaak ligt in de sterk gestegen bouwkosten en complicerende regelgeving bij verhuur. De gemeente kan grenzen aangeven waar de prijs van een nieuwbouwwoning onder moet blijven. Dat is dit jaar 355.000 of 405.000 euro. Koopwoningen moeten daarmee betaalbaar blijven (‘sociale koop’) hoewel de bijhorende hypotheekbedragen al om behoorlijke inkomens vragen, tot circa 90.000 euro. 

MAXIMAAL 355.000 EURO

De raad ging akkoord dat hier geen sociale huurwoningen komen. Dat is tegen het woningbeleid in dat 30 procent sociale huur bij nieuwbouw voorschrijft. Tegelijkertijd ging de voltallige raad akkoord met een voorstel van P21 en D66 om hier de bovengrens van 355.000 euro van toepassing te verklaren. Dat bedrag geldt voor dit jaar en wordt volgend jaar 390.000 euro. Hiermee moeten de appartementen nog enigszins betaalbaar blijven voor de beoogde doelgroep: jongeren uit Werkhoven. Die zullen dan overigens wel een partner moeten hebben, waarbij beiden bovenmodaal moeten verdienen als ze de volle hypotheek nodig hebben. In een vergelijkbare situatie aan de Krommerijnstraat in Bunnik besloot de raad in dezelfde vergadering niet akkoord te gaan met het loslaten van sociale huur, waardoor de bouwplannen daar de ijskast ingaan. Daar kon de projectontwikkelaar niet akkoord gaan met een plafond van 355.000 euro. De initiatiefnemers in Werkhoven hebben aangegeven dat wel te kunnen en de raad heeft het college opgeroepen de prijs nog verder omlaag te onderhandelen. 

HOE VERDER

De initiatiefnemers kunnen nu het plan verder uitwerken, waarbij het aan hen is om de buurt zo goed mogelijk te betrekken. Die participatie wordt sowieso een vereiste in de nieuwe Omgevingswet (per 2024) en de raad zal er bij het indienen van het ontwerp en de aanvraag voor een gewijzigd bestemmingsplan (‘omgevingsplan’ in de nieuwe wet) zeker op toezien dat die participatie op de juiste wijze gebeurd is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie