Het Eikenpadplantsoen, waar de doorfietsroute Veenendaal - USP wordt aangelegd.
Het Eikenpadplantsoen, waar de doorfietsroute Veenendaal - USP wordt aangelegd. Frits Beijnink

Gemeente doet bod op akker voor aanleg fietspad Eikenpadplantsoen Bunnik

20 november 2023 om 09:00 Politiek

ODIJK De gemeente heeft een bod gedaan op het deel van de maisakker achter de Gildenring dat nodig is om een fietspad aan te leggen, door het Eikenpadplantsoen en over de akker. Het is gemeente en provincie niet gelukt om vervangende akkergrond te vinden, waar de agrariër wel op had aangedrongen.

door Frits Beijnink

Ruim twee jaar geleden stemde de gemeenteraad in met de aanleg van dit deel van de doorfietsroute USP-Veenendaal. Daarmee kwam een eind aan de discussie die in twintig jaar tijd meerdere keren op de agenda stond, over het al dan niet aanleggen van een fietsroute door het plantsoen.

BOD GEDAAN, NU AFWACHTEN

Wethouder Julie d’Hondt lichtte in de raad van 16 november toe dat het college een bod heeft gedaan dat de betrokken veehouder schadeloos moet stellen, ook voor het verlies van de mogelijkheid om op dit stuk land mest van zijn koeien uit te rijden. Eerder had de veehouder daarom compensatiegrond als eis gesteld. Het is nu afwachten hoe de onderhandelingen lopen. Als die mislukken zal het college de grond moeten onteigenen. Gelet op de doorlopen besluitvorming zal die onteigening waarschijnlijk slagen. Er loopt nu nog één bezwaarschrift dat door de Hoge Raad eind deze maand wordt behandeld. Het college heeft aanvullende financiering bij U Ned en de provincie gevraagd, omdat met het verstrijken van de tijd de eerder toegekende acht ton niet meer voldoende is. De wethouder gaf aan er alle vertrouwen in te hebben dat die financiering wordt toegekend.

SAMENHANG MET ROTONDE EN TRAVERSE

De wethouder meldde dat de gemeente de aanleg van dit deel van de doorfietsroute samen met de aanleg van een rotonde aan het begin van de Van Zijldreef wil oppakken. Voor die rotonde heeft de gemeente een dekkende subsidie van 2,2 miljoen euro gekregen. Mogelijk kan de aanleg volgend jaar starten. Daarna zullen de voor de doorfietsroute benodigde aanpassingen aan de traverse (Provincialeweg en Stationsweg) worden opgepakt. Daarvoor wordt nu door de provincie een detailontwerp gemaakt. En dat ontwerp moet dan wel passen in de visie voor de traverse zoals die na een intensief inspraaktraject door de raad is vastgesteld.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie