Een warme trui en kaarsen aan om te besparen op stookkosten
Een warme trui en kaarsen aan om te besparen op stookkosten ANP

Gemeente Bunnik pakt energiearmoede aan

Politiek

ODIJK De gemeente gaat bewoners met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning helpen om het energieverbruik te verminderen. Het rijk heeft daarvoor een subsidieregeling ingesteld, waarmee per huishouden een bedrag van (tenminste) 250 euro besteed kan worden aan isolerende maatregelen.

door Frits Beijnink

Ruim een half miljoen huishoudens in ons land leeft in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een (huur)huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Het rijk stelt gemeenten een bedrag beschikbaar om deze huishoudens te helpen het energieverbruik te verlagen. De hoogte van de rijksbijdrage voor Bunnik is berekend op ongeveer 200 huishoudens die in onze gemeente moeten rondkomen van een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum én in een huis met een lager energielabel wonen.

AANPAK In het Open Huis van 25 mei ging de raad akkoord met de aanpak om betrokken bewoners actief te benaderen voor ‘keukentafelgesprekken’ over hun energierekening. Samen met de Energie Coöperatie Bunnik en het Repair Café (eventueel ondersteund door externe partijen) worden vrijwilligers opgeleid als ‘energiecoach’. Die bespreken met bewoners wat zij het beste kunnen doen om minder energie te verbruiken. Tijdens het huisbezoek worden mogelijke oplossingen direct aangebracht of opgemeten, zoals tochtstrips, radiatorfolie of isolatieplaten, LED lampen of een waterbesparende douchekop. Voor iedere woning is dit maatwerk en geen standaardpakket zoals de bekende ‘energiebox’.

WONINGCORPORATIES Van de doelgroep woont 75 procent in een woning van een woningbouwcorporatie. De gemeente gaat met deze organisaties in gesprek om te zien welke bijdrage zij kunnen leveren aan dit project. Uit de eerste huisbezoeken is gebleken dat er winst te behalen is met kleinere en grotere maatregelen aan isolatie en installaties. Soms is het een relatief eenvoudige kwestie van een dikke isolatieplaat op maat maken, die in alle woningen in de rij kan worden aangebracht. In sommige woningen kunnen verwarmingen beter worden afgesteld of vaker worden onderhouden.

AANTAL HUISHOUDENS TNO heeft berekend dat er in de gemeente Bunnik 200 huishoudens in aanmerking komen voor deze regeling. De rijksbijdrage (57.000 euro) is op deze berekening gebaseerd. Mocht blijken dat er minder huishoudens deelnemen, dan is een hoger bedrag per woning voor maatregelen beschikbaar. Het streven is om vóór komende winter het geld besteed te hebben.

advertentie