INGEZONDEN

Bezwaarmakers koelhuis Vernooij

22 december 2021 om 09:09 Politiek

Na meer dan 15 jaar strijd te hebben geleverd is met de uitspraak van de RvS het doek voor de bouw gevallen. De aanvrager Vernooij uit Vleuten mag nu definitief een bedrijfshal gaan bouwen. Maar wel met restricties. De opslag dient voor eigen oogst en deels voor ‘derden’. Circa 10% van het oppervlak mag gebruikt worden voor nevenactiviteiten, waaronder bijmenging met fruit van derden. Wij als bezwaarmakers zullen deze uitspraak moeten respecteren. Maar het doet pijn om te lezen wat er is overgebleven van de 38 ingediende bezwaren. 

In het bestemmingsplan en met de verwijzing naar deze RvS uitspraak, mag er geen onevenredige verkeerstoename worden toegestaan dat wordt veroorzaakt door de neven- bedrijf-distributie -activiteiten.  Dit is een belangrijke randvoorwaarde die onderschreven wordt door de rechter. Extra (vracht)verkeer, dat wordt veroorzaakt door de nevenactiviteiten, ‘niet mag leiden tot een onevenredig grotere verkeersbelasting op de aangrenzende wegen en paden, in vergelijking met het agrarisch gebruik’. ‘Niet onevenredig’ betekent dat het aantal vrachtwagens gerelateerd moet zijn aan het aantal vrachtwagens benodigd voor 10% bijgemengd fruit van derden. Zeer belangrijk is ook de uitspraak van de RvS dat de aanvrager uit Vleuten voor zijn ‘bedrijf’ geen vergunning heeft gevraagd, en dus ook niet heeft gekregen, voor distributie activiteiten anders dan voor eigen teelt en circa 10% nevenactiviteit. 

Oproep aan B&W en de raad van de Gemeente Bunnik om vanaf nu werk te gaan maken van de Handhaving: Het bestemmingsplan geeft feitelijk het maximaal aantal vrachtwagens aan. De gemeente Bunnik is hiervoor verantwoordelijk. De verwijzing van Vernooij tijdens de procedure naar de ruimte die zijn milieuvergunning zou geven (meer dan 100 keer zoveel vrachtwagens), is juridisch niet relevant. Het bestemmingsplan prevaleert en daarop moet gehandhaafd worden. Het moet dan ook controleerbaar zijn voor de in-(om)woners  en andere betrokkenen. Inwoners van Werkhoven vragen hier om en zullen hier om blijven vragen, bij toenemend (vracht) verkeer door het dorp, 

Door de werkwijze en het verlenen van de vergunning heeft B&W van de gemeente Bunnik (juridisch) geschiedenis geschreven. Maar dan wel tegen haar eigen (verkeer-) beleid, menig voorstel, adviezen, zienswijze en bezwaren van de inwoners in. Hoezo 38 bezwaren? 

Aan onze bezwaren in deze zaak is een einde gekomen. Geld, noch moeite is gespaard gebleven omdat wij in een goede zaak geloofden. Er zal ondanks de randvoorwaarden gebouwd gaan worden. Inclusief alle gevolgen die dat met zich mee zal brengen. Voor de bezwaarmakers een teleurstellende uitkomst die zijn plek nog moet krijgen. Werkhoven, vooral de Herenstraat, zal vanaf nu rekening moeten houden met een toename van particulier vervoer en transportbewegingen van zwaar vrachtverkeer die het bedrijf zullen aandoen.

In het vertrouwen namens velen uit Werkhoven gehandeld te hebben willen wij iedereen bedanken die op zijn/haar eigen wijze en met belangstelling een bijdrage heeft geleverd aan deze treurige zaak.

Roel den Dikken & Cees Verhoeven

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie