Plangebied plan Hoenderik
Plangebied plan Hoenderik Gemeente Bunnik

Plan Hoenderik deze week aan bod

Politiek

BUNNIK Aan het begin van de coronacrisis, op 19 maart, kon de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad rondom de kaders van plan Hoenderik in Bunnik niet doorgaan. Nu wordt het project weer opgepakt met drie bijeenkomsten, die online te volgen zijn. Donderdag 24 is de eerste avond, waarop experts aan het woord komen. 

door Agnes Corbeij

Plan Hoenderik is een woningbouwplan aan de Camminghalaan in Bunnik met 48 woningen. De kaders werden in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad, maar moeten geactualiseerd worden, omdat de kaders uit 2017 nog deels uitgaan van verouderde beleidsdocumenten. Vanuit Bunnik is er veel protest tegen de plannen, omdat het een aantasting zou zijn van het open landschap langs de Kromme Rijn. Er wordt in de plannen buiten de zogenoemde rode contour gebouwd. Een eerdere poging om op deze plek te bouwen, strandde dan ook. De actiegroep Houd Bunnik Groen zet zich in om het plan van tafel te krijgen. Ook Bunnik Let op uw Saeck verzet zich.  

CORONA Begin dit jaar was plan Hoenderik een belangrijk onderwerp van gesprek in Bunnik en bij de raadsleden. Op 19 maart zou de eerste informele bijeenkomst zijn waarbij raadsleden vragen zouden kunnen stellen en belangstellenden hun woordje mochten doen. Die avond ging niet door wegens de coronamaatregelen. Donderdag 24 september wordt het gesprek weer hervat, te beginnen met een ‘expertmeeting’, zoals de gemeente dat noemt, die live te volgen is door iedereen. 

De communicatie rondom deze opstart lijkt wat achter te blijven. Pas deze week worden de drie bijeenkomsten op de gemeentepagina aangekondigd, een dag voordat de eerste bijeenkomst plaatsvindt. Afgelopen vrijdag verscheen het bericht wel online en op Twitter bij de gemeente. Ook gaat het in eerste instantie om een avond voor raadsleden, waarbij geïnteresseerden alleen kunnen meeluisteren. Toch kan dit belangrijk zijn om goed geïnformeerd te zijn. 

Sommige omwonenden staan wantrouwend tegenover deze manier van communiceren. Volgens Bunniker Leonard Baart de la Faille is dit een teken dat de gemeente de plannen erdoor wil drukken. Dit schreef hij een dag voor de publicatie op de gemeentelijke website in een ingezonden brief op de website van Bunniks Nieuws.nl. 

DRIE BIJEENKOMSTEN De komende tijd staan drie bijeenkomsten gepland die gaan over de kaders rondom het project, waar de ontwikkelaar binnen moet blijven. Donderdag 24 september is de expert meeting voor raadsleden. De avond begint om 19.30 uur en is live te volgen via de website van de gemeente. 

Uit verschillende hoeken komen experts om de raadsleden bij te praten. Allemaal komen zij tien minuten aan het woord. Arend de Wilde van ingenieursbureau Royal Haskoning DHV spreekt over ecologie, natuur en recreatie. Jolanda van Looij van Mooi Sticht, een provinciale organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van de kwaliteit van de omgeving, spreekt over cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. Mooi Sticht heeft dezelfde rol als de voormalige welstandcommissie, het toetsen van bouwaanvragen.

Companen, adviesbureau voor woningbouw en leefomgeving, is aanwezig in de persoon van Bram Klouwen. Landschapsarchitect Marjolein Hillige vertelt een kort verhaal over het aspect landschap. Esther Coumou sluit de rij. Zij is van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en belicht het aspect natuurontwikkeling.

VERVOLG Twee weken later, op 8 oktober, is de voorbespreking in het Open Huis. Dan is er ook gelegenheid tot inspreken. Wie hier gebruik van wil maken, kan zich tot 11.30 uur dezelfde dag aanmelden bij de griffie via griffiebunnik@bunnik.nl. Op 29 oktober wordt het onderwerp besproken door de gemeenteraad en wordt een beslissing genomen over de kaders rondom dit project.

advertentie