Het aanzicht vanaf de Meester Klaasstraat
Het aanzicht vanaf de Meester Klaasstraat Plegt-Vos

Onverwachte bezwaren tegen plannen Jochem Janszplantoen

11 juni 2020 om 22:14 Politiek

ODIJK Drie insprekers kwamen vanavond naar het gemeentehuis om hun bezwaren kenbaar te maken tegen de plannen die Portaal en bouwbedrijf Plegt-Vos hebben om 32 sociale huurwoningen te bouwen op het Jochem Janszplantsoen. De gemeenteraad was onaangenaam verrast, aangezien er eerder in het proces nauwelijks bezwaren waren uit de buurt. Over het plan zelf was de raad zeer positief.

door Agnes Corbeij

De bewoners van Jochem Janszplantsoen 9, 7 en 5 maakten duidelijk dat zij grote bezwaren hebben tegen de bouwplannen. Zij spraken onder meer van een ‘onaanvaardbare situatie’, een daling van de waarde van hun woning en verminderd woonplezier. ,,Wij ervaren het alsof we ingebouwd worden.” Een ander stelt: ,,Als ik dit had geweten van te voren, had ik dit huis nooit gekocht.”

NIEUWE BEWONERS Daar zit meteen het probleem. Twee van de drie bezwaarmakers zijn pas recent in deze straat komen wonen. Een van hen kwam in februari, de ander in maart. De derde woont hier sinds 2015, zij diende wel eerder een zienswijze met bezwaren in bij de gemeente. Beide bewoners die pas later hier kwamen wonen gaven aan dat zij niet op de hoogte waren van deze plannen toen ze de woning kochten. 

Daar stelden de raadsleden vragen over aan de insprekers. Een van hen verklaarde: ,,Ik wist wel dat hier gebouwd zou gaan worden, maar niet dat de woningen zo dichtbij zouden komen en dat de weg verlegd zou worden.” 

PARTICIPATIETRAJECT De vierde inspreker was de project manager van bouwbedrijf Plegt-Vos die nog eens duidelijk uitlegde hoe het participatietraject had plaatsgevonden. Raadsleden beaamden dat zij dit proces hadden meegemaakt en hadden zelf gezien dat omwonenden voldoende betrokken waren bij het proces. Zij toonden zich uiteindelijk allemaal erg positief over de plannen en hadden complimenten voor de wethouder, Portaal en het bouwbedrijf. 

Visser (CDA): ,,Het is een heel mooi project. Het is erg jammer dat twee personen pas zo laat in het participatietraject zijn ingehaakt. Dat is heel vervelend, maar onontkoombaar.”

Ralph Hallo (Bunniks Belang): ,,Dit is een goed voorbeeld van hoe zo’n participatietraject hoort te lopen. Dit project doet heel veel voor Bunnik. We hebben een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen en we krijgen er niet 20 bij. Dis is een belangrijke klus en een aanwinst voor Odijk.”

HAMERPUNT De gemeenteraad stuurde het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan als hamerpunt door naar de volgende vergadering. 

Zo staan de oude woningen van het Jochem Janszplantsoen er nu bij.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie