De woningen staan sinds een paar weken leeg. Daarvoor zijn ze ongeveer een half jaar tijdelijk bewoond geweest. De oorspronkelijke bewoners vertrokken dus al eerder. Een woordvoerder van verhuurder Portaal: ,,De meesten van hen hebben elders een nieuwe woning. Sommigen hebben een tijdelijke woning omdat ze, zodra het project is afgerond, terugkeren naar het Jochem Janszplantsoen.”

BROEDEN De struiken en bomen rondom en in de tuinen van de woningen werden kort geleden gekapt. De reden hiervoor is dat Portaal wilde voorkomen dat er vogels in de bomen zouden broeden op het moment dat de bouw zou moeten starten. Binnenkort worden ook de woningen weggehaald. 

Jaren geleden begonnen de plannen om de verouderde sociale huurwoningen met diepe tuinen te vervangen door meer sociale huurwoningen in twee bouwlagen, die voldoen aan de eisen van deze tijd. De locatie lijkt hiervoor ideaal, omdat er veel groene ruimte om de woningen heel vrij is. 

SOCIALE HUUR De gemeente wil graag het aantal sociale huurwoningen in de gemeente uitbreiden omdat het voor mensen met een smalle beurs steeds lastiger is woonruimte te vinden in de gemeente. In de Woonvisie van de gemeente staat dat het streven is 30 procent van de woningen in deze categorie te laten vallen, maar dit wordt bij lange na niet gehaald. Tijdens een discussie in de gemeenteraad vorige week bleek nog maar hoe gevoelig dit onderwerp ligt, toen De Liberalen voorstelden de sociale huurwoningen in het bouwplan voor de voormalige volkstuintjes aan de Singel vlakbij de scholen en de Zeisterweg te vervangen door middel huur.   

In oktober 2017 werd een belangrijke zet gedaan in het plan voor 32 huurwoningen aan het Jochem Janszplantsoen. Toen tekenden Portaal en de gemeente Bunnik een sociaal plan voor de bewoners van de woningen, waarin de rechten en plichten van de betrokken huurders verwoord stond. Zij kregen allen de mogelijkheid om terug te keren in de nieuwbouw. Een aantal van hen zal dat ook doen, geeft Portaal aan. 

PLANNING In februari en maart van dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. Op dit moment wordt de nota van zienswijzen opgesteld en een raadsvoorstel voorbereid. De oorspronkelijke planning loopt iets uit doordat er een raadsvergadering niet is doorgegaan. De woordvoerder van Portaal: ,,Gezien de corona-maatregelen loopt het traject vertraging op. We wachten nog op een raadsbesluit. De planning was om half juni te beginnen met de sloop, maar of de noodzakelijke procedures dan zijn afgerond is onduidelijk.”

De gemeente geeft inderdaad aan dat half juni niet gaat lukken. Volgens de huidige planning wordt het onderwerp in juni besproken in het Open Huis en nog voor de zomervakantie neemt de gemeenteraad een besluit. Als de gemeenteraad instemt met de bouwplannen van Portaal, kan de bouw in het najaar van start.  

door Agnes Corbeij

Agnes Corbeij
Foto: Agnes Corbeij
De woningen staan leeg, de bomen en struiken zijn gerooid