Provinciehuis
Provinciehuis Provicie Utrecht

Maatregelen tegen het coronavirus bij Provincie Utrecht

14 maart 2020 om 09:07 Politiek

UTRECHT In Nederland heerst het zogenoemde coronavirus (COVID-19). Het belang de actuele (hygiëne) richtlijnen te volgen is daarmee voor iedereen groot. De provincie Utrecht wil waar mogelijk de gezondheid van medewerkers, huurders en bezoekers beschermen en heeft daarom in lijn met het Kabinet maatregelen getroffen.

TOEGANG PROVINCIEHUIS Aan alle provinciemedewerkers is met klem gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Voor mensen met gezondheidsklachten zoals verkoudheid of griep is dit een verplichting. Het uitgangspunt is dat het werk doorgaat. De mogelijkheid bestaat dat het nodig zal blijken onze gebouwen één of meerdere dagen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Voor kritische bedrijfsprocessen zijn maatregelen getroffen zodat deze doorgang kunnen vinden.

Er zijn uitgebreide hygiënische maatregelen getroffen en de schoonmaak is geïntensiveerd. Alle maatregelen die de provincie treft gelden ook voor de huurders in het gebouw. Het provinciehuis is niet gesloten, maar alle grote bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn geannuleerd. Bijeenkomsten met kleinere gezelschappen worden uitgesteld of met een conference call afgehandeld. Deze maatregel geldt ook voor overleggen van het College van Gedeputeerde Staten en voor individuele gedeputeerden.

GEEN BIJEENKOMSTEN VAN PROVINCIALE STATEN IN MAART naar aanleiding van de landelijke richtlijnen rondom het coronavirus en de persconferentie van het kabinet en rivm zijn alle bijeenkomsten van provinciale staten van utrecht tot en met 31 maart 2020 geannuleerd. de provincie kiest hiermee voor een eenduidige lijn en acht het gezien de huidige omstandigheden beter om de commissievergaderingen, werkbezoeken en andere bijeenkomsten van provinciale staten deze maand niet door te laten gaan. dat geldt dus ook voor de kleinere bijeenkomsten. de gevolgen voor de besluitvorming worden nog in kaart gebracht, en waar nodig zal een passende oplossing gezocht worden.

De mogelijkheid bestaat dat ook de Statenvergadering van 8 april 2020 verplaatst moet worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dit via de gebruikelijke kanalen naar buiten gebracht.

De provincie roept iedereen op om zich te houden aan de adviezen van de Rijksoverheid. De provincie Utrecht volgt de situatie op de voet en neemt waar nodig maatregelen. Bekijk voor meer informatie, adviezen en vragen op uw antwoorden de website van het RIVM of de website van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie