Bezwaarmakers tijdens de zitting tegen het koelhuis van Vernooij
Bezwaarmakers tijdens de zitting tegen het koelhuis van Vernooij Kuun Jenniskens

Grote zorgen OVER koelhuis Vernooij

2 december 2019 om 11:59 Politiek

WERKHOVEN Aanwonenden van de Herenstraat tekenen massaal bezwaar aan tegen de vergunning van JC Vernooij voor een koelhuis met 22 cellen. Inwoners hebben berekend dat het gebouw te groot is voor eigen oogst en vrezen voor de verkeersveiligheid. Zij verwachten een toename van vrachtwagens die dwars door het dorp gaan rijden, terwijl Joop Vernooij zegt dat de verkeersbewegingen hetzelfde blijven. Op donderdag 28 november konden de bezwaarmakers hun verhaal toelichten bij de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften.

door Kuun Jenniskens

Het is Werkhovens vol in de raadszaal van het gemeentehuis, waar de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften vanwege het grote aantal insprekers en de massale aanhang op de publieke tribune, is neergestreken. Zes inwoners doen het woord, ieder op hun eigen manier. De zitting duurt uiteindelijk 2 uur.

ONDERSCHATTING Karin Schoonheim krijgt als eerste het woord. Haar betoog wordt omkleed met vier posters van Glenn van der Vleuten (die u aantreft bij de foto’s). Zij noemt het onderschatting van het dorp dat er vooraf niet met bewoners is gesproken. De gemeente had bij de communicatie zijn rol moeten pakken, met kennis van het historisch perspectief - eerder was dit koelhuis namelijk aanleiding voor een grootse dorpsopstand resulterend in de oprichting van de Dorpsraad Werkhoven.

KERSTBOOM AAN BV'S Roel den Dikken houdt een goed doortimmerd juridisch betoog. Met een schema toont hij aan hoe vaak, uitgaande van de eigen oogst, de koelcellen leeg zullen staan. Het college heeft hier niet goed naar gekeken, vind hij. In die zin noemt Den Dikken het koelhuis geen grondgebonden activiteit. Kijkend naar ‘de kerstboom aan BV’s’, beargumenteert Den Dikken, gaat het hier niet langer om een agrarisch bedrijf - maar om handel en transport. Als zodanig staat het bedrijf ook bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Het bedrijf heeft wereldwijd de beschikking over 1000 hectare fruit en peren.

VERKEER STIJGT MET FACTOR 100 De ondernemer bouwt deze cellen niet voor de leegstand. Volgens de ABC commissie heeft Vernooij er 15 nodig, Den Dikken meent dat 11 cellen voldoende zijn. Vernooij heeft aangegeven de koelcellen ook te gaan gebruiken voor ‘kortstondige opslag van fruit voor derden’. Den Dikken berekende wat dit betekent voor het aantal vrachtwagenbewegingen, dat wordt 100 keer meer - 12.000 verkeersbewegingen per jaar. ,,Het college heeft ten onrechte geen enkele toename van verkeer meegenomen in de besluitvorming.” En daarnaast ook geen rekening gehouden met de stikstofproblematiek. 

OVERROMPELD Veel creativiteit zit er in het verhaal van Hugo Janssen, met op de tribune José die iedere keer als hij het woordje OVER in zijn mond neemt, een bordje met OVER omhoog steekt. Ook in de posters speelt het woord OVER een cruciale rol. Het bordje OVER gaat tientallen keren omhoog, zoals bij de woorden: overbodig, overload, overkill, overcapaciteit, overslag, overmatig, oversized, overlast. ,,De dorpelingen zijn overvallen en overrompeld en de snelheid op de Herenstraat zal al snel worden overschreden - en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Terwijl de Herenstraat vanouds maar 6 meter breed is.”

Henk Beemer maakt zich zorgen over het beschermd dorpsgezicht en kaart aan dat de N229 in de jaren 60 niet voor niks is aangelegd, dat was om vrachtverkeer in het dorp te vermijden. Hij pleit voor een andere locatie voor dit koelhuis, en wel bij de parkeerplaats langs de N229.

NIET ONDER INDRUK VAN ABC RAPPORT Cees Verhoeven voelt zich ernstig tekort gedaan door het rapport van de ABC commissie. ,,De commissie gaat voorbij aan de werkelijkheid bij de beoordeling van ‘grondgebonden’ activiteiten van Vernooij. De commissie noemt het gebruikelijk voor de sector. Is er misschien sprake van een gedoogcultuur bij het ABC?” Verhoeven zegt dat de inwoners helemaal nergens voorkomen, maar dat er wel onderzoek is gedaan naar de leefomgeving van planten en dieren - zoals de huismus: ,,Nou moet ik zeggen, wij zijn van nature echte huismussen. Maar wij kunnen lezen, schrijven en praten. Is ons misschien daarom vooraf niks gevraagd over onze leefwijze en leefomgeving?”

KRITIEKLOOS Tenslotte neemt juriste mr. Rumeysa Sahin het woord ten behoeve van een inwoonster vlak tegenover de uitrit van het bedrijf. Zij beargumenteert dat de gemeente te kritiekloos informatie heeft aangenomen zonder daar achterliggende cijfers bij te betrekken. ,,Zo is het aantal verkeersbewegingen niet onderzocht, maar is er alleen afgegaan op een verklaring van de aanvrager.” Dat noemt de juriste in strijd met de ‘zorgvuldigheidseis’. Ook dat er alleen gecommuniceerd is met een regeltje in de krant, is niet de bedoeling van de wet. Want de gemeente moet de belangen van omwonenden bij besluitvorming betrekken.

OVERDREVEN Namens JC Vernooij zegt een jurist, dat als er zoveel kritiek is op de ABC commissie, de bezwaarmakers beter een deskundig tegenadvies hadden kunnen indienen. Hij herhaalt de opvatting van Vernooij dat de huidige 21 vervoersbewegingen per etmaal toereikend zijn. Het cellenverhaal noemt hij ‘OVERdreven’. De cellen voor kortdurende opslag kunnen namelijk niet zo vol worden gestapeld omdat de kartonnen dozen dan doorzakken.

VERBAASD Joop Vernooij zelf zegt hogelijk verbaasd te zijn door de felle tegenstand: ,,Ik heb exact dezelfde vergunning aangevraagd, juist om geen bezwaren te krijgen.” Later tijdens de zitting legt Den Dikken uit dat de jurist van de bezwaarmakers in 2008 een termijn heeft laten verlopen, waardoor het dorp niet in beroep is kunnen gaan tegen de vergunning. Dat heeft mogelijk het verkeerde beeld gegeven bij Vernooij dat inwoners oké zijn met zijn bouwplannen.

VERKEER NIET ONDERZOCHT Vervolgens stelt de commissie vragen aan de jurist van de gemeente. Als deze zegt dat het aantal verkeersbewegingen door de gemeente niet is meegenomen, is de verbazing groot in de zaal. Ook de commissievoorzitter kan zich dat, gezien de verkeersveiligheid, niet goed voorstellen. De gemeentejurist zegt zich te baseren op het rapport van de ABC commissie en daarin staat dat er geen toename van verkeer is. Vervolgens spreken juristen uitgebreid over de toegestane hoeveelheid cellen en welk artikel daarbij precies bij past - hierover lijken de meningen verdeeld. 

Na vervolgvragen vanuit de commissie blijkt dat er 22 parkeerplaatsen zijn vergund, maar dat de gemeente toestaat om 40 auto’s te parkeren op het eigen terrein. Bewoners zouden daar geen last van hebben omdat ze niet op de Herenstraat hoeven te staan.

KOKERVISIE De bezwaarmakers betwisten niet het recht van ondernemer Vernooij om deze vergunning aan te vragen, zij gunnen hem zijn ondernemerschap en zien dat zijn gebouwen aan vernieuwing toe zijn. Maar wat hen tegen de borst stuit, is de wijze waarop de gemeente deze aanvraag simpelweg heeft afgevinkt. De juriste van de inwoonster concludeert: ,,De gemeente werkt vanuit een kokervisie. De gemeente komt niet met duidelijke antwoorden over de verdeling handel en eigen teelt. En hoe kan het dat er geen verkeerstoename wordt verwacht, maar wel een behoefte aan 40 parkeerplaatsen?”

ADVIES De commissievoorzitter zegt over 4 weken met een advies te komen: ,,Maar ons advies is niet bindend, het college kan het naast zich neer leggen.”

De bezwaarmakers na afloop; ze voelen zich gehoord
Publiek dat op de zitting tegen de fruitloods van Vernooij afkwam op 28 november 2019
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie