V.l.n.r: Stella Heinen en René Willigenburg (St. Natuurlijke Recreatie), Jelka Both (Staatsbosbeheer) en wethouder Sander Bos. Op de achtergrond de werkschuur in aanbouw.
V.l.n.r: Stella Heinen en René Willigenburg (St. Natuurlijke Recreatie), Jelka Both (Staatsbosbeheer) en wethouder Sander Bos. Op de achtergrond de werkschuur in aanbouw. Gemeente Houten

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in bos Nieuw Wulven

22 december 2022 om 16:30 Overig

BUNNIK / HOUTEN Stichting Natuurlijke Recreatie, Staatsbosbeheer en gemeente Houten hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het onderhoud van bos Nieuw Wulven. Daarmee doen zij leer-/werkervaring in het groen op en dragen zo volwaardig bij aan de samenleving. Er is plaats voor maximaal 14 mensen vanuit de bijstand of Wet maatschappelijke ondersteuning met een indicatie dagbesteding. Naar verwachting starten de eerste deelnemers in maart 2023. 

De overeenkomst voor zinvolle participatie voor kwetsbare groepen kwam mede tot stand door de inzet van de Houtense Werktafel. Die ondersteunt inwoners van gemeente Houten met een uitkering in het kader van de Participatiewet. Namens de deelnemende partijen is de overeenkomst getekend door René Willigenburg (St. Natuurlijke Recreatie), Jelka Both (hoofd Staatsbosbeheer Utrecht) en Sander Bos (wethouder gemeente Houten). De overeenkomst maakt deel uit van de plannen van Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeenten Houten en Bunnik om de regionale recreatiefunctie van bos Nieuw Wulven uit te breiden. Daartoe is in 2016 een ondernemer geselecteerd met het meest geschikte plan die bovendien maatschappelijke arbeidsparticipatie hoog in het vaandel heeft staan.

UITVALSBASIS Als onderkomen voor de deelnemers en hun begeleiders wordt een werkschuur gebouwd, mede dankzij een LEADER subsidie. De werkschuur wordt in januari 2023 opgeleverd. Hij dient als uitvalsbasis voor instructie en opslag van materieel. Ook gaan Natuureducatie Buitenwijs, Natuur Ontdek Plek, Groene Maatjes, NME Houten, Milieuwerkgroep Houten en de boswachter gebruik maken van de werkschuur. Zij kunnen in het gebouw hun spullen voor het veldwerk in het bos opslaan en het als startlocatie voor excursies gebruiken.

In het voorjaar van 2023 komt er een feestelijke bijeenkomst waar de werkschuur formeel wordt geopend, met activiteiten in het bos. Ook is er ruimte voor vragen en toelichting op de ontwikkelingen in het bos. 

RESTAURANT Na het opleveren van de werkschuur bouwt de ondernemer een restaurant met vergaderruimte. Hiervoor ligt nu een omgevingsvergunning bij de gemeente. De planning is dat de bouw begin 2023 kan starten en begin 2024 gereed is. Rondom het restaurant komen extra speelvoorzieningen. 

PARKEERTERREIN Het parkeerterrein aan de Rondweg is gereed maar nog niet open voor gebruik. Volgens afspraak gebeurt dat pas als ook het restaurant is geopend. Het dagelijks toezicht op het parkeerterrein wordt door de exploitant van het nieuwe restaurant verzorgd. Zolang het restaurant niet geopend is en toezicht en sociale controle ontbreekt, is het risico op (geluids)overlast te groot. Regelmatig zijn er vragen van inwoners over de openstelling van het parkeerterrein. Dat zal daarom blijvend onderwerp van gesprek zijn tussen gemeente Houten en Staatsbosbeheer.

Lees hier meer over de achtergrond van dit project. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie