Afbeelding
Corlaer College

Stagetekorten mbo-studenten met ruim 10.000 verder gedaald: nieuwe cijfers stages en leerbanen

Onderwijs

UTRECHT De cijfers van stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten laten sinds de hoogste piek eind januari (22.687) een continue daling zien. Uit de nieuwste cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat momenteel 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. Hiermee is het percentage studenten dat een stage of leerbaan zoekt onder de 3 procent van het totale aantal mbo-studenten gekomen. 

De grootste daling van de tekorten was zichtbaar in de regio’s Rijnmond, Midden-Utrecht, Groot Amsterdam, Rijk van Nijmegen en Haaglanden. In sommige sectoren, zoals bij kappers en schoonheidsspecialisten, was zichtbaar dat de versoepelingen van de coronamaatregelen begin maart een positief effect hadden op het aantal beschikbare stageplekken. 

GERICHTE ACTIES SBB heeft continu op basis van de cijfers gerichte acties uitgezet om bij tekorten extra leerbedrijven en stages te werven. Branches hebben ook zelf hun achterban opgeroepen stageplekken beschikbaar te stellen. Zo riep FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, technische bedrijven op om stageplekken beschikbaar te stellen. SBB zag tevens dat veel leerbedrijven zelf met innovatieve oplossingen kwamen om ondanks de coronamaatregelen stageplekken aan mbo-studenten aan te bieden. Tijdens het evenement Ideas on Stage op 17 mei werden acht inspirerende leerbedrijven in de spotlights gezet door SBB. Zo ook het leerbedrijf Zwolse8 dat erin slaagde een geheel nieuwe coronateststraat op te zetten, die volledig wordt bemand door mbo-studenten en hbo-studenten en daarmee veel stageplekken kon verzorgen in coronatijd.

Ook scholen hebben heel gericht stages gezocht voor hun studenten en indien nodig praktijkgericht onderwijs ingezet als alternatief voor het behalen van de leerdoelen. ROC Nijmegen heeft op die manier veel tekorten opgelost voor de opleidingen Dienstverlening, Mbo-verpleegkundige en Pedagogisch werk. Dit deden ze door een praktijkleercentrum te openen waarin studenten deels in een gesimuleerde omgeving en deels in een reële stageomgeving praktijkervaring konden opdoen.

TEKORTEN ZORG In de sector Zorg, welzijn en sport is het absolute aantal tekorten aan stages en leerbanen het grootst (4.008). Dit is een derde van het totaal aantal studenten dat nog een stage of leerbaan zoekt. Naar verhouding (aandeel zoekende vs aantal studenten) zoeken in de sector Zakelijke dienstverlening en veiligheid de meeste studenten nog een stage of leerbaan (835). 
Een vaak genoemde reden voor de stagetekorten in de zorg is het gebrek aan begeleidingscapaciteit door de drukte in deze coronacrisis. Voldoende tijd voor begeleiding speelt ook een rol bij mbo-opleidingsniveau 1 en 2, waar naar verhouding de tekorten hoger zijn (6% en 5%) dan bij niveau 3 en 4 (beide 2%). 

OPROEP AAN BEDRIJVEN Ondanks dat de stagetekorten zijn gedaald, zijn nog steeds ruim 12.000 mbo-studenten op zoek naar een stage of leerbaan. Voor mbo-studenten is leren in de praktijk een cruciaal onderdeel van hun opleiding en daarom roept SBB bedrijven op om in deze moeilijke tijd erkend leerbedrijf te worden en stages en leerbanen aan te bieden aan mbo-studenten. 

Daarnaast verwacht SBB dat een deel van de stages wordt doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar en er dan mogelijk extra veel stageplekken nodig zijn. Om gerichte acties te kunnen opzetten, inventariseert SBB momenteel om hoeveel stages en leerbanen het gaat, in welke sectoren en regio’s en wat verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voor effect hebben op het aantal stageplekken.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS Het kabinet heeft met het Nationaal Programma Onderwijs 8,5 miljard vrijgemaakt voor de aanpak van coronavertragingen en het verbeteren van studentenwelzijn. Voor het mbo zijn de afspraken verder uitgewerkt. Zo is er tijdelijk geld beschikbaar voor mbo-scholen voor ondersteuning en begeleiding bij stages en voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Eerder is al bekendgemaakt dat extra geld beschikbaar is voor de verlenging van het actieplan voor stages en leerbanen van SBB en voor het ophogen van de subsidieregeling Praktijkleren voor leerbedrijven in 2022. Ook is er extra aandacht voor leerlingen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die voor hun opleiding nog een stage bij een erkend leerbedrijf zoeken.

ROL SBB SBB monitort continu het aantal stages en leerbanen in de verschillende regio’s en sectoren. Zo zijn van 6 mei tot en met 20 mei in totaal 714 tekorten opgelost en kwamen er 54 tekorten bij. In diezelfde periode zijn 399 nieuwe leerbedrijven erkend. Deze bieden 292 stagemogelijkheden.

advertentie
advertentie