Werkzaamheden op 3 januari 2022
Werkzaamheden op 3 januari 2022 Werkhovense verhalen

Herstelwerkzaamheden bomenkap landgoed Beverweerd

24 maart 2022 om 15:45 Natuur en milieu

BUNNIK Er worden tot 1 april herstelwerkzaamheden uitgevoerd op het landgoed Beverweerd om verdere schade te voorkomen aan de overgebleven bomen. De hopen takken langs de Beverweertseweg worden weggehaald, ingereden sporen hersteld en opgehoogde grond op wortels van bomen weggehaald. De bomen die zijn omgewaaid door de stormen in februari worden weggehaald, zodat deze geen gevaar meer vormen. De weg hoeft niet te worden afgesloten. De gemeente Bunnik heeft met deze herstelwerkzaamheden ingestemd na het stilleggen van alle werkzaamheden op het landgoed in december 2021.

In december 2021 is gestart met het bosonderhoud van het landgoed Beverweerd, aan de zuidoostzijde van de Beverweersteweg. Deze werkzaamheden zijn stilgelegd door de gemeente Bunnik, omdat er voor deze werkzaamheden geen vergunning was aangevraagd. Daarnaast was er niet over gecommuniceerd en werd er overlast ervaren van de werkzaamheden.

BOSONDERHOUD Voor aanvang van de werkzaamheden in december heeft een boomdeskundige onderzocht welke bomen verwijderd moeten worden voor een duurzaam behoud van het bos. Deze bomen zijn gemarkeerd met een oranje stip. Dit zijn dode en levende bomen die in het kader van veiligheid een gevaar vormen. In totaal zijn dat 154 bomen, inclusief twee dode beuken langs de Beverweertseweg.

BROEDSEIZOEN Door het stilleggen van de werkzaamheden zijn niet alle gemarkeerde bomen weggehaald. Tijdens het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot 15 juli, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in loof- en gemengd bos. Wel is het toegestaan om lichte werkzaamheden te doen, zoals het weghalen van takken. De gemarkeerde bomen blijven dus staan.

DUURZAAM BOSBEHEER Op het landgoed wordt onderhoud gepleegd volgens duurzaam bosbeheer. Bij duurzaam bosbeheer wordt afhankelijk van de leeftijd en vitaliteit van de bomen om de 5 tot 10 jaar onderhoud uitgevoerd met dunning. Het doel van dunning is om de aanwezige vitale bomen, voldoende ruimte te geven om goed te groeien. Deze ruimte ontstaat door het weghalen van een of meer concurrerende bomen. Het doel is dat er uiteindelijk 100 tot 150 grote, gezonde bomen per hectare staan. Het bos is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie en aangewezen als een ensemble rijksmonument bij het kasteel.

De eigenaar van het landgoed, de gemeente Bunnik, provincie Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed blijven in overleg om gezamenlijk tot een integrale visie voor het landgoed Beverweerd met bijbehorende parkbos te komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie