Afbeelding
Archief

Onderzoek naar schulddienstverlening door de Rekenkamers Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en ZeistOnderzoek naar schulddienstverlening..

Maatschappelijk

BUNNIK Ongeveer 5% tot 10% van de Nederlandse huishoudens heeft problematische schulden. Gemeenten hebben de taak deze mensen zo goed mogelijk te helpen. De rekenkamers van De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist onderzoeken samen hoe de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) de schulddienstverlening in opdracht van deze gemeenten uitvoert. 

Vaak hebben huishoudens met schulden niet alleen financiële problemen, maar is sprake van een stapeling van problemen. Dit kan enorme invloed hebben op het sociale leven van mensen. Gemeenten hebben daarom de belangrijke taak om deze mensen zo goed mogelijk te helpen en waar mogelijk weer perspectief te bieden. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) helpt in opdracht van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist mensen met schuldproblemen in deze regio.

DOELTREFFENDHEID Een rekenkamer controleert of de overheid goed omgaat met publiek geld, en doet daarvoor onafhankelijk onderzoek. Daarvoor kan de rekenkamer zelf het initiatief nemen. Omdat door de coronacrisis mogelijk meer mensen schulden hebben, doen de rekenkamers van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist samen onderzoek naar de schulddienstverlening in deze gemeenten. Daarbij kijken de rekenkamers onder andere hoe het werk van de Regionale Sociale Dienst wordt uitgevoerd: of de schulddienstverlening daadwerkelijk de problemen van mensen met schulden oplost of vermindert. Ook wordt in kaart gebracht of alle huishoudens met problematische schulden in beeld zijn en worden bereikt door de RSD. Er worden voor het onderzoek onder andere gesprekken gevoerd met inwoners, medewerkers en organisaties die hiermee te maken hebben. De Rekenkamer Zeist coördineert het onderzoek. De rekenkamers hopen rond de zomer 2022 de resultaten te kunnen presenteren aan de raadsleden van hun gemeenten en aan de RSD.

IN AANMERKING Inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist kunnen een beroep doen op hulp bij het oplossen van schulden als mensen in financiële problemen komen, maar ook met het voorkomen en onder controle houden hiervan. Dat kan directe ondersteuning zijn bij schuldsanering, of schulddienstverlening, bedoeld om de financiële zelfredzaamheid te verbeteren door bijvoorbeeld het oplopen van schulden te voorkomen.

REKENKAMER Alle overheidsorganen zijn wettelijk verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer onderzoekt of de overheid publiek geld zinnig en zuinig besteedt. Ook Bunnik heeft een rekenkamer, die vanuit oprechte nieuwsgierigheid en met een constructieve insteek een bijdrage wil leveren aan een goed functionerende gemeente. De Rekenkamer Bunnik is onafhankelijk van de gemeenteraad en kijkt wat het beleid van de gemeente betekent voor de inwoners en ondernemers.

advertentie