Afbeelding
U16

Zestien Utrechtse gemeenten tekenen voor sneller en beter inburgeren

18 juni 2020 om 19:05 Maatschappelijk

BUNNIK Zestien Utrechtse gemeenten, waaronder Bunnik, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Op woensdag 17 juni ondertekenden de zogeheten U16 gemeenten uit regio Utrecht de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie. In de overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit. Aanleiding is de nieuwe inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Per 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering belegd bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De voorbereidingen op de nieuwe wet zijn in volle gang en worden in samenspraak met de gemeenten en vluchtelingenwerk gedaan. Ook wordt de aansluiting met andere lokale partijen gezocht. Nieuwkomers krijgen een passend aanbod en zullen onder regie van de gemeente een inburgeringstraject volgen.

INBURGERING SAMEN INKOPEN De U16-gemeenten willen samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars gaan inkopen. Zo kunnen inburgeraars van kwalitatief goed taalonderwijs gebruik maken in de regio Utrecht en maken malafide taalscholen geen kans meer. Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werktaaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden. In het najaar volgt een inkoopconvenant met afspraken tussen de gemeenten die meedoen met de inkoop.

MAATWERK VOOR DE NIEUWKOMER Laura Hoogstraten, wethouder asiel en integratie in Zeist: ,,Nieuwkomers zijn erbij gebaat om vanaf hun eerste dag in het land te integreren. Dat helpt hen om zich thuis te gaan voelen en zo snel mogelijk mee te kunnen doen. Daarbij geldt: zo goed als je de taal beheerst, zo goed kun je meedoen in de samenleving. Het leren van een taal gaat het makkelijkst op een plek die aansluit bij de leefwereld van de nieuwkomer. Voor moeders op school, voor toekomstige verzorgenden in verpleeghuizen of in het ziekenhuis en voor timmermannen op de bouwplaats. Dit gaat over lokale grenzen heen. Ik ben blij dat we elkaar in de regio goed kunnen vinden om een zo goed mogelijk passend aanbod te kunnen doen. Zo kunnen we de 40 nieuwkomers die we nu jaarlijks in Zeist verwelkomen inburgeringslessen op verschillende niveaus aanbieden, die passen bij hun capaciteiten en (werk)ervaringen.”

TAAL EN WERK COMBINEREN De gemeenten willen taaltrajecten gaan aanbieden die werk, stage of opleiding combineren. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer taalscholen en werkgevers. De U16 wil deze trajecten juist ontwikkelen in sectoren op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, zorg en onderwijs. Deze aanpak biedt veel kansen. Enerzijds om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Anderzijds helpt dit de inburgeraar met taal leren in de school-en werkomgeving, wat de kans op duurzame inzetbaarheid en betaald werk bevordert.

INTEGRATIE VANAF DAG 1 Om statushouders beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving is het beginnen met inburgeren tijdens het verblijf in een AZC van groot belang. Hiervoor is in de regio Utrecht de aanpak ‘de doorgaande lijn’ in 2017 ontwikkeld. Elke statushouder krijgt een op maat gemaakt plan waarin de wensen, capaciteiten en mogelijkheden zijn opgenomen. Door samenwerking tussen gemeenten, de sociale diensten en het COA kunnen statushouders tijdens hun verblijf in het AZC beginnen met integratie in de Utrechtse regio en vindt er vervolgens een ‘warme’ overdracht plaats tussen het COA en de gemeente. Op deze manier zijn al ruim 300 statushouders de afgelopen jaren begeleid. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de aanpak ook aankomende jaren wordt voortgezet.

VOLGENDE STAP IN SAMENWERKING Het ondertekenen van de vernieuwde bestuursovereenkomst is een volgende stap in de samenwerking tussen de zestien Utrechtse gemeenten op het gebied van asiel en integratie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moedigt samenwerking tussen gemeenten in de uitvoering van de nieuwe wet inburgering aan.

De deelnemende gemeenten, ook wel U16-gemeenten genoemd, zijn: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie