De ijsbaan ligt er al maanden prachtig bij, alleen de vorst mist
De ijsbaan ligt er al maanden prachtig bij, alleen de vorst mist Agnes Corbeij

Donatieactie levert veel meer op dan een ijsbaan

8 maart 2020 om 11:33 Maatschappelijk

ODIJK De winter is nog niet voorbij, toch lijkt de kans op natuurijs inmiddels wel verkeken. Elk jaar wordt er in Odijk moeite in gestoken om de ijsbaan in topconditie te houden en komen vrijwilligers langs de deuren voor een donatie voor de ijsbaan. Veel mensen weten niet dat het geld ook goed gebruikt wordt in jaren dat er niet geschaatst kan worden.

door Agnes Corbeij

Frank Verlinden is al meer dan 20 jaar voorzitter van de Omni stichting in Odijk. Het is geen hele bekende stichting, maar de club heeft een aantal taken die voor het hele dorp belangrijk zijn. Ten eerste de ijsbaan, ten tweede de inzameling van oud papier. 

VERENIGINGEN De Omni is een overkoepelende organisatie over een aantal sportverenigingen in het dorp. Dit zijn de voetbalvereniging, de judovereniging, de volleybalvereniging en TWC Voorwaarts, de fietsclub. Frank: ,,Vroeger zat de tennisvereniging er nog bij, zij zijn er lang geleden uit gestapt." 

De Omnivereniging werd ooit opgericht om gezamenlijk oud papier in te zamelen, om een zakcentje te verdienen voor de verenigingen, zoals dat nog altijd gebeurt. Frank: ,,Vroeger gebeurde dit met aanhangers en een enkele boerenwagen. Sinds 2003 gebruiken we een vuilniswagen die de gemeente regelt." Achter de wagen lopen nog altijd een zaterdag in de maand vrijwilligers van de genoemde sportverenigingen. 

PRIJS OUD PAPIER Voor de inzameling van oud papier geeft de gemeente 4 cent per kilo. Ook al is de prijs van oud papier flink gedaald, deze prijs blijft gelijk voor de Omnivereniging. ,,We hebben een periode gekend dat de opbrengsten hoger waren, omdat er een hoge oudpapierprijs was. Toen kregen wij ook meer van de gemeente. Nu ligt de oudpapierprijs lager en houden we dezelfde vergoeding." 

Hiermee helpt de gemeente de verenigingen en bespaart ze uiteraard de kosten van inzameling door Reinigingsbedrijf Midden Nederland, die de andere bakken leegt. 

DONATIEACTIE Het tweede doel van de vereniging is het in stand houden van de ijsbaan in het dorp. Vanuit de Omnivereniging wordt elk jaar aan het begin van de winter de donatieactie georganiseerd, waarbij vrijwilligers van de sportverenigingen langs de deuren gaan om donatiekaarten van 5 euro te verkopen. ,,De verenigingen krijgen een bijdrage per verkocht kaart."

Van de gehele opbrengst van de donatieactie, die al jaren rond de 2500 euro ligt, gaat ongeveer 1000 euro naar onderhoud van de ijsbaan. Hiervan worden onder meer de pomp en de lampen onderhouden en werd bijvoorbeeld een keer een veegmachine gekocht. De ijsbaan wordt elk jaar klaar gemaakt door dezelfde groep vrijwilligers, betrokken mensen uit het dorp. 

Frank: ,,Soms is er minder geld nodig, dan houden we meer over voor de verenigingen. Bijvoorbeeld in de jaren dat er ijs is, zijn er ook inkomsten van de koek en zopie."

JEUGDAFDELING Het overige geld wordt verdeeld over de verenigingen die energie steken in de donatieactie. Zij besteden dit geld zoveel mogelijk aan de jeugdafdeling. Op de fietsclub na, die geen jeugdafdeling heeft. In feite gaat het grootste deel van de opbrengst van de donatieactie dus naar jeugdafdelingen van sportverenigingen en een kleiner deel naar de ijsbaan. 

Frank: ,,In het dorp leeft inderdaad het beeld dat al het geld aan de ijsbaan besteed wordt. Dat komt ook omdat mensen de Omnivereniging vaak niet kennen." Hoe dan ook, de Omnivereniging versterkt zowel de ijsbaan als de sportverenigingen met de donatieactie en het inzamelen van oud papier.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie