De Kromme Rijn vertelt; zorg voor de Lekdijk door de eeuwen heen

1 aug, 11:11 ZOMERSERIE Historie
Kees Volkers
Lekdijk bij Fort Honswijk
Lekdijk bij Fort Honswijk

REGIO Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt ervoor dat we droge voeten houden. Daarvoor regelt ze de totale waterhuishouding binnen haar werkgebied. Zo heeft ze onder meer de controle over alle waterlopen, plassen, sluisjes, stuwen, gemalen etc. De laatste jaren is daar de zorg voor de waterkwaliteit bij gekomen. Maar het allerbelangrijkste is het beheer en onderhoud van de Lekdijk. De organisatie daarvan voltrok zich eeuwenlang volgens vaste patronen, die hun sporen in het dijklandschap hebben achtergelaten.

door Kees Volkers

Het onderhoud van de dijk – herstellen van beschadigingen en verzakkingen, maaien, leggen van graszoden, repareren van de weg, op- en afritten – was in principe de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het perceel of de hoeve grenzend aan de dijk. Voor sommige delen van de dijk (dijkslagen) waren hele dorpen of gerechten dijkplichtig, dit konden gerechten zijn tot ver in het achterland. Zo was de dijk opgedeeld in erfdijkslagen of hoefslagen, een principe dat in het algemeen met de term ‘verhoefslaging’ wordt aangeduid. Wie voor welk deel verantwoordelijk was, werd bijgehouden in het dijkboek.