Lezing van dr. Charlotte J.C. Broer
Lezing van dr. Charlotte J.C. Broer Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Lezing Historische Kring Tussen Rijn en Lek

8 oktober 2019 om 07:55 Historie

BUNNIK Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert de historische kring Tussen Rijn en Lek een lezing onder de titel: Monniken en monialen in het moeras. De Sint Laurensabdij in Oostbroek en het Vrouwenklooster in De Bilt.

Interessant is de ontstaans- en vroege geschiedenis van de oorspronkelijke Benedictijner dubbelabdij van Sint-Laurens in het Oostbroek (1122), waaruit omstreeks 1139 - na een ontdubbeling - het eveneens Benedictijnse Vrouwenklooster bij de Bilt ontstond. Deze kloosters ontstonden in en tijd, de twaalfde eeuw, waarin er in de kloosterwereld in het algemeen veel veranderde. Zo ontwikkelden er zich nieuwe ideeën over het kloosterleven als zodanig, die men ook probeerde te realiseren. En met name ook vrouwen zochten als monialen daarin een (eigen?) plaats en rol. Belangwekkend is eveneens dat deze kloosters - en in elk geval geldt dat voor Sint-Laurens - door de bezittingen die ze hadden en ontginningen waarbij ze betrokken waren, mede vorm hebben gegeven aan het landschap in vooral het gebied ten oosten van Utrecht, zoals dat nu nog valt waar te nemen. Op deze aspecten zal in de lezing worden ingegaan.

Dr. Charlotte J.C. Broer heeft middeleeuwse geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar ze in 2000 is gepromoveerd op een uitgebreide studie (uniek in de stad) naar de oudste geschiedenis (en ontwikkeling van het goederenbezit) van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht. Voortgezet historisch onderzoek heeft daarna in 2011 geresulteerd in het boek: Monniken in het moeras, over de vroegste geschiedenis van de Sint-Laurusabdij in het Oostbroek bij Utrecht. Behalve met die monastieke geschiedenis van Utrecht heeft ze zich - in onderzoek, publicaties en lezingen - al dan niet samen met rechtshistoricus Martin W.J. de Bruijn, ook beziggehouden met de geschiedenis van de eerste kerken op het Utrechtse Domplein en het Utrechtse stadrechts (1122).

De lezing vindt plaats in Bunnichem, Burg. v.d. Wijerstraat 26 in Bunnik. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is, zoals altijd, gratis. De historische kring wil graag dat zoveel mogelijk mensen de lezingen bij kunnen wonen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie